Financiële sturing bij woningcorporaties is van belang om de financiële middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten ten behoeve van de volkshuisvesting.

Artikelen in Financiële sturing

Het gezamenlijke beoordelingskader van WSW en Aw
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties...
Wat is de indicatieve bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)?
De Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) is een benadering van...
Wat is doelmatigheid?
Doelmatigheid is de verhouding tussen de prestaties of activiteiten enerzijds,...
Wat is de ICR (Interest Coverage Ratio)?
Interest Coverage Ratio (ICR) gaat om de vraag in hoeverre de corporatie in...
Wat is solvabiliteit?
Solvabiliteit is de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen...
Wat is Loan to Value (LTV)?
Loan to Value (LTV) meet in hoeverre de lange termijn verdiencapaciteit van de...
Investeringsstatuut: definitie, inhoud en voorbeelden
In een investeringsstatuut worden alle aspecten beschreven die verband houden...
Wat is de dekkingsratio?
De dekkingsratio is de verhouding tussen de leningen van de corporatie en de...
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een onafhankelijk instituut dat...
Overcompensatie
Er is sprake van overcompensatie als een corporatie onterecht te veel...
Brutering van de woningcorporatiesector
De brutering van de woningcorporatiesector wordt ook wel de de verzelfstandiging...
Enkelvoudige- en geconsolideerde jaarrekening
Net als andere organisaties, moeten ook corporaties jaarlijks een financieel...
Borging, het borgingsplafond en de borgbaarheidsverklaring van het WSW
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ziet erop toe dat de financiële...
Wat is de Aedes-benchmark?
De Aedes-benchmark is een overzicht van de belangrijkste prestaties en kosten...
Saneringscorporaties
Het WSW kan corporaties als saneringscorporatie aanwijzen wanneer een corporatie...
Wat zijn geharmoniseerde bedrijfslasten?
De geharmoniseerde bedrijfslasten zijn de gemiddelde bedrijfslasten per...
dVi en dPi
In het kader van de financiële verantwoording van corporaties, worden de...