Enkelvoudige- en geconsolideerde jaarrekening

Net als andere organisaties, moeten ook corporaties jaarlijks een financieel verslag opstellen; ook wel de jaarrekening genoemd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de enkelvoudige- en de geconsolideerde jaarrekening.

Enkelvoudige jaarrekening

Een enkelvoudige jaarrekening is de jaarrekening van een enkele rechtspersoon. Voor de corporatie gaat het dan om de jaarrekening van de toegelaten instelling. Deze jaarrekening bestaat uit een balans met toelichting en een winst- en verliesrekening van het afgelopen jaar. Vaak wordt dit aangevuld met het jaarverslag van het bestuur van de corporatie. Een enkelvoudige jaarrekening is de jaarrekening die iedere rechtspersoon in Nederland verplicht op moet stellen.

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Geconsolideerde jaarrekening

De geconsolideerde jaarrekening wordt ook wel de ‘groepsjaarrekening’ genoemd. In deze jaarrekening neem je – in aanvulling op de enkelvoudige jaarrekening – ook de resultaten mee van alle verbindingen waar je voor meer dan 50% eigenaar bent.

Stel je hebt als corporatie samen met een projectontwikkelaar een B.V. opgericht waar je voor 51% eigenaar van bent. De B.V. moet je dan wel meenemen bij de geconsolideerde jaarrekening, maar niet bij de enkelvoudige jaarrekening.

Deponeren en toesturen aan CorpoData

Als woningcorporatie ben je verplicht je enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook is het verplicht om de jaarrekening openbaar te publiceren.

Daarnaast zijn corporaties verplicht hun financiële gegevens tweemaal per jaar toe te sturen aan CorpoData. Corpodata verzamelt al deze gegevens van alle corporaties en zorgt voor de verspreiding daarvan aan de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). (Bron: CorpoData)

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Reactie plaatsen