arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene voorwaarden

De Corporatiestrateeg is onderdeel van Het Strategieteam. Waar hieronder naar Het Strategieteam wordt verwezen kan ook De Corporatiestrateeg gelezen worden.


We hanteren algemene voorwaarden voor:

  • deelname aan onze ledenpagina (https://leden.corporatiestrateeg.nl). Deze voorwaarden vind je hieronder.
  • deelname aan seminars, trainingen en andere evenementen. Als lid van de NRTO volgen we de (richtlijnen voor) algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO. In aanvulling daarop vind je enkele uitwerkingen hieronder. De voorwaarden en gedragscode van NRTO gaan altijd voor.
  • Voor onderzoeks- en adviesdiensten op maat zijn de voorwaarden opgenomen in het projectvoorstel of de offerte.


Registratie NRTO

Het Strategieteam is lid van de NRTO. Zoek op "Het Strategieteam" in het register: https://www.nrto.nl/leden/Registratie CRKBO

Het Strategieteam is als instelling ingeschreven bij het CRKBO (zoek op "Het Strategieteam" in het register: https://www.crkbo.nl/Register/Instellingen)


Algemene voorwaarden seminars, trainingen en andere evenementen Het Strategieteam


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zakelijke afnemers op alle seminars, trainingen en andere betaalde evenementen (hierna: evenementen) die onder de handelsnamen Het Strategieteam, De Corporatiestrateeg en De Beleidsexpert worden aangeboden en uitgevoerd. Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de de algemene voorwaarden van de NRTO, die wij volgen: zie https://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/algemene-voorwaarden/.

2. Deelnemers kunnen zich digitaal inschrijven voor evenementen. Na aanmelding ontvangt deelnemer van Het Strategieteam een factuur. Betaling moet binnen drie weken na factuurdatum plaatsvinden.

3. Deelnemers zijn pas verzekerd van een plaats op het seminar nadat de factuur door deelnemer is betaald.

4. Zolang er door Het Strategieteam geen factuur is verzonden kan Het Strategieteam aanmeldingen voor evenementen weigeren, om wat voor reden dan ook.

5. Deelnemers hebben na aanmelding een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen deelname door deelnemers kosteloos geannuleerd kan worden. Eventueel reeds betaalde bedragen worden daarna zo snel mogelijk terugbetaald.

6. Het Strategieteam heeft altijd het recht een evenement te annuleren, bijvoorbeeld in het geval van ziekte of bij te weinig aanmeldingen in relatie tot de kosten van een evenement. Eventueel reeds betaalde bedragen worden daarna zo snel mogelijk terugbetaald.

7. Bij verhindering van een deelnemer kan deelnemer zich laten vervangen door een collega van dezelfde organisatie.

8. Het Strategieteam heeft altijd het recht de locatie van een evenement te wijzigen. Bij een fysieke locatiekeuze houden we rekening met de reistijd van deelnemers. 

9. Indien fysieke bijeenkomsten op de oorspronkelijk beoogde locatie niet worden toegestaan door de overheid kan Het Strategieteam besluiten om een evenement volledig online aan te bieden.

10. Het Strategieteam kan, indien de actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, de inhoud van evenementen op onderdelen actualiseren ten opzichte van de informatie zoals bekend op het moment van aanmelding door de deelnemer.

11. Het copyright van de inhoud van evenementen van Het Strategieteam (zoals presentaties, opnames, hand-outs en andere content) berust bij Het Strategieteam, tenzij anders op/bij het materiaal aangegeven. Het is deelnemers niet toegestaan om de informatie die in het kader van een evenement van Het Strategieteam is verkregen te verspreiden.

12. Alle informatie die door deelnemers wordt aangeleverd ten behoeve van een evenement wordt uitsluitend gebruikt voor (de afhandeling en evaluatie van) het evenement waarvoor deelnemer zich heeft ingeschreven. Alle door deelnemers verstrekte gegevens worden door Het Strategieteam en de betrokken docenten vertrouwelijk behandeld.

13. Het Strategieteam is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, voorkomend uit het gebruik van de informatie die is verkregen in het kader van evenementen van Het Strategieteam.

14. Het Strategieteam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van deelnemers of derden, tenzij deze gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van Het Strategieteam en de verzekeraar de schade daadwerkelijk vergoedt.

15. Overtreden van deze voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van deelname aan onze evenementen.

16. Tijdens bijeenkomsten van Het Strategieteam kunnen foto- en/of video-opnamen worden gemaakt. Deelnemers gaan ermee akkoord dat Het Strategieteam deze opnamen gebruikt op haar website, sociale mediakanalen en digitale leeromgeving. Een deelnemer kan op elk moment aangeven niet herkenbaar in beeld te willen komen. Wanneer een deelnemer dit aangeeft zorgt Het Strategieteam ervoor dat deelnemer in nieuwe publicaties niet herkenbaar in beeld is.

17. Klachten over evenementen van Het Strategieteam kunnen door deelnemers worden ingediend volgens de op de website (corporatiestrateeg.nl) gepubliceerde klachtenregeling.

18. Persoonsgegevens worden verwerkt conform ons privacybeleid.

19. Als lid van de NRTO volgen wij de daarnaast de gedragscode van de NRTO: https://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/gedragscodes/


Algemene voorwaarden ledensite

  • De ledenpagina (leden.corporatiestrateeg.nl) van De Corporatiestrateeg is gratis en vrijblijvend toegankelijk voor corporatiemedewerkers en iedereen die de corporatiesector een warm hart toedraagt.
  • Op het forum kun je relevante berichten plaatsen over corporaties, de corporatiesector en aanverwante onderwerpen.
  • Berichten die volgens Het Strategieteam / De Corporatiestrateeg niet passen bij de doelen van de ledenpagina kunnen worden verwijderd. Dat geldt in ieder geval (maar niet uitsluitend) voor beledigend en/of aanstootgevend taalgebruik, discriminatie en commerciële uitingen.
  • Overtreden van deze voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van het gebruik van de ledenwebsite.
  • Het Strategieteam / De Corporatiestrateeg is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, voorkomend uit het gebruik van de ledensite.
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle pagina’s van https://leden.corporatiestrateeg.nl. 
Cookies