Algemene voorwaarden
arrow_drop_up arrow_drop_down

Algemene voorwaarden

De Corporatiestrateeg is onderdeel van Het Strategieteam. Waar hieronder naar Het Strategieteam wordt verwezen kan ook De Corporatiestrateeg gelezen worden.


We hanteren algemene voorwaarden voor:

  • deelname aan onze ledenpagina (https://leden.corporatiestrateeg.nl). Deze voorwaarden vind je hieronder.
  • deelname aan seminars, trainingen en andere evenementen. Als lid van de NRTO volgen we de (richtlijnen voor) algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.
  • Voor onderzoeks- en adviesdiensten op maat zijn de voorwaarden opgenomen in het projectvoorstel of de offerte.


Registratie NRTO

Het Strategieteam is lid van de NRTO. Zoek op "Het Strategieteam" in het register: https://www.nrto.nl/leden/Registratie CRKBO

Het Strategieteam is als instelling ingeschreven bij het CRKBO (zoek op "Het Strategieteam" in het register: https://www.crkbo.nl/Register/Instellingen)


Algemene voorwaarden seminars, trainingen en andere evenementen Het Strategieteam


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zakelijke afnemers op alle seminars, trainingen en andere betaalde evenementen (hierna: evenementen) die onder de handelsnamen Het Strategieteam, De Corporatiestrateeg en De Beleidsexpert worden aangeboden en uitgevoerd. Voor prive personen volgen we de algemene voorwaarden van de NRTO: zie https://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/algemene-voorwaarden/.

2. Deelnemers kunnen zich digitaal inschrijven voor evenementen. Na aanmelding ontvangt deelnemer van Het Strategieteam een factuur. Betaling moet binnen drie weken na factuurdatum plaatsvinden.

3. Aanmeldingen voor evenementen zijn pas definitief nadat de factuur door deelnemer is betaald.

4. Zolang er door Het Strategieteam geen factuur is verzonden kan Het Strategieteam aanmeldingen voor evenementen weigeren, om wat voor reden dan ook.

5. Deelnemers hebben na aanmelding een bedenktermijn van 14 dagen, waarbinnen deelname door deelnemers kosteloos geannuleerd kan worden. Eventueel reeds betaalde bedragen worden daarna zo snel mogelijk terugbetaald.

6. Het Strategieteam heeft altijd het recht een evenement te annuleren, bijvoorbeeld in het geval van ziekte of bij te weinig aanmeldingen in relatie tot de kosten van een evenement. Eventueel reeds betaalde bedragen worden daarna zo snel mogelijk terugbetaald.

7. Bij verhindering van een deelnemer kan deelnemer zich laten vervangen door een collega van dezelfde organisatie.

8. Het Strategieteam heeft altijd het recht de locatie van een evenement te wijzigen. Bij de locatiekeuze houden we rekening met de reistijd van deelnemers.

9. Het Strategieteam kan, indien de actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, de inhoud van evenementen op onderdelen actualiseren ten opzichte van de informatie zoals bekend op het moment van aanmelding door de deelnemer.

10. Het copyright van de inhoud van evenementen van Het Strategieteam (zoals presentaties, opnames, hand-outs en andere content) berust bij Het Strategieteam, tenzij anders op/bij het materiaal aangegeven. Het is deelnemers niet toegestaan om de informatie die in het kader van een evenement van Het Strategieteam is verkregen te verspreiden.

11. Alle informatie die door deelnemers wordt aangeleverd ten behoeve van een evenement wordt uitsluitend gebruikt voor (de afhandeling en evaluatie van) het evenement waarvoor deelnemer zich heeft ingeschreven. Alle door deelnemers verstrekte gegevens worden door Het Strategieteam en de betrokken docenten vertrouwelijk behandeld.

12. Het Strategieteam is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, voorkomend uit het gebruik van de informatie die is verkregen in het kader van evenementen van Het Strategieteam.

13. Het Strategieteam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van deelnemers of derden, tenzij deze gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van Het Strategieteam en de verzekeraar de schade daadwerkelijk vergoedt.

14. Overtreden van deze voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van deelname aan onze evenementen.

15. Klachten over evenementen van Het Strategieteam kunnen door deelnemers worden ingediend volgens de op de websites (beleidsexpert.nl en corporatiestrateeg.nl) gepubliceerde klachtenregeling.


Als lid van de NRTO volgen wij de daarnaast de gedragscode van de NRTO: https://www.nrto.nl/partnerorganisaties/kwaliteitslabels_en_keurmerken/gedragscodes/


Algemene voorwaarden ledensite

  • De ledenpagina (leden.corporatiestrateeg.nl) van De Corporatiestrateeg is gratis en vrijblijvend toegankelijk voor corporatiemedewerkers en iedereen die de corporatiesector een warm hart toedraagt.
  • Op het forum kun je relevante berichten plaatsen over corporaties, de corporatiesector en aanverwante onderwerpen.
  • Berichten die volgens Het Strategieteam / De Corporatiestrateeg niet passen bij de doelen van de ledenpagina kunnen worden verwijderd. Dat geldt in ieder geval (maar niet uitsluitend) voor beledigend en/of aanstootgevend taalgebruik, discriminatie en commerciële uitingen.
  • Overtreden van deze voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van het gebruik van de ledenwebsite.
  • Het Strategieteam / De Corporatiestrateeg is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, voorkomend uit het gebruik van de ledensite.
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle pagina’s van https://leden.corporatiestrateeg.nl. 
Cookies