Wat is de indicatieve bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)?

De Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) is een benadering van het bedrag dat een woningcorporatie binnen een gemeente extra kan inzetten/lenen voor nieuwbouw, verbetering en huurverlaging. Dit bedrag komt dus bovenop het bedrag dat een woningcorporatie al gereserveerd heeft voor voorgenomen werkzaamheden in de eigen prognoses (dPi) (bron: rijksoverheid).

De indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties wordt elk jaar vóór 1 juli gepubliceerd door het ministerie van BZK. De indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties biedt huurdersorganisaties en gemeenten informatie over de beschikbare middelen van een woningcorporatie. 

Deze informatie kunnen zij gebruiken in de onderhandelingen voor de prestatieafspraken. Overigens zijn er ook andere instrumenten die inzicht geven in de bestedingsruimte, zoals de Aedes Transparantietool.

Berekenen van de Investeringsruimte Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)

De berekende IBW is onderverdeeld in drie bedragen:

  • Extra nieuwbouw;
  • Extra woningverbetering (renovatie/verduurzaming);
  • Extra huurverlaging/huurmatiging.

Er kleven een aantal haken en ogen aan de interpretatie van de indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties.

De drie categorieën van de IBW zijn niet optelbaar, maar geven aan wat totaal kan worden besteed als alle ruimte wordt gebruikt voor één van de drie categorieën. Dus wanneer alles in extra nieuwbouw geïnvesteerd wordt, óf in extra woningverbetering óf in extra huurverlaging. De inzet kan ook naar behoefte worden verdeeld tussen de drie categorieën.

De bestedingsruimte voor nieuwbouw en woningverbetering ligt hoger dan die voor huurverlaging. Deze uitgaven (investeringen) leveren namelijk ook weer (nieuwe) huuropbrengsten op. Extra huurverlaging leidt (alleen) tot lagere inkomsten.

Bij het berekenen van de IBW wordt informatie gebruikt vanuit de prognoses (dPi) en de financiële ratio’s van het WSW en de Autoriteit woningcorporaties. Ook houdt men rekening met de gemiddelde investerings- en exploitatiekosten, huuropbrengsten en looptijd van de investering (bron: overheid.nl).

Recente IBW

De IBW laat zien hoeveel financiële ruimte corporaties in theorie hebben om (extra) te investeren in maatschappelijke doelen.

Op de website Volkshuisvestingnederland.nl is de meest recente IBW te vinden. Hieronder zie je een voorbeeld van een van de eerste uitwerkingen van de IBW:

Wat is de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties? (kaart)

Reactie plaatsen