Page content

dVi en dPi

In het kader van de financiële verantwoording van corporaties, worden de termen dVi en dPi gebruikt. dVi en dPi gegevens zijn onderdeel van de verplichte informatie die corporaties moeten aanleveren aan CorpoData.

Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.

Wat is dVi?

dVi staat voor ‘de Verantwoordingsinformatie’. In de dVi wil CorpoData informatie over onder andere de activiteiten, financiële verantwoording, bedrijfswaarde en waardering van het bezit van de corporatie het afgelopen jaar. (Bron: Woningwet)

Om het openbaar beschikbaar stellen van informatie binnen de corporatiesector te stimuleren, publiceert de Rijksoverheid sinds 1 januari 2016 een deel van de dVi-cijfers van corporaties op data.overheid.nl. (Bron: Aedes)

Wat is dPi?

dPi staat voor ‘de Prospectieve informatie’. De dPi gaat in op de voornemens van de komende vijf jaren van corporaties. Concreet moet de corporatie een prognose van de activiteiten en een financiële prognose aanleveren. Als er prestatieafspraken met de gemeente en huurdersorganisatie zijn, moeten die ook verplicht worden meegestuurd. (Bron: CorpoData)

Download hier al mijn e-boeken over corporatiebeleid.

Comment Section

0 reacties op “dVi en dPi

Plaats een reactie


*