dVi en dPi

In het kader van de financiële verantwoording van corporaties, worden de termen dVi en dPi gebruikt. dVi en dPi gegevens zijn onderdeel van de verplichte informatie die corporaties moeten aanleveren aan CorpoData.

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Wat is dVi?

dVi staat voor ‘de Verantwoordingsinformatie’. In de dVi wil CorpoData informatie over onder andere de activiteiten, financiële verantwoording, bedrijfswaarde en waardering van het bezit van de corporatie het afgelopen jaar. (Bron: Woningwet)

Om het openbaar beschikbaar stellen van informatie binnen de corporatiesector te stimuleren, publiceert de Rijksoverheid sinds 1 januari 2016 een deel van de dVi-cijfers van corporaties op data.overheid.nl. (Bron: Aedes)

Wat is dPi?

dPi staat voor ‘de Prospectieve informatie’. De dPi gaat in op de voornemens van de komende vijf jaren van corporaties. Concreet moet de corporatie een prognose van de activiteiten en een financiële prognose aanleveren. Als er prestatieafspraken met de gemeente en huurdersorganisatie zijn, moeten die ook verplicht worden meegestuurd. (Bron: CorpoData)

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Reactie plaatsen