Huurdersorganisatie oprichten: hoe ondersteun je dat als woningcorporatie?
Belanghebbenden
Ritske Dankert
Belanghebbenden
08/01/2017
2 min
0

Huurdersorganisatie oprichten: hoe ondersteun je dat als woningcorporatie?

08/01/2017
2 min
0

Het is voor een corporatie steeds belangrijker een goede huurdersorganisatie te hebben die echt tegenkracht kan bieden.

Dit is niet alleen van belang om als corporatie beter te worden, maar ook omdat het wettelijk verplicht is met huurders te overleggen over corporatiebeleid en prestatieafspraken. Er zijn echter nog steeds corporaties zonder (actieve) huurdersorganisatie.

Hoe kun je als corporatie de oprichting van een huurdersorganisatie ondersteunen? In dit artikel 7 tips.

Besef dat niet iedereen geïnteresseerd is

Vincent Gruis (hoogleraar aan de TU Delft) heeft een interessante driedeling van huurders gemaakt: actieven, afnemers en afhankelijken.

De actieven willen graag inspraak en ruimte voor veel zeggenschap van huurders.

De afnemers willen dat de corporatie alles goed regelt en willen verder met rust gelaten worden.

De afhankelijken zijn beperkt zelfredzaam en zijn aangewezen op het goede werk van de corporatie. Zij zijn niet altijd in staat om hun stem te laten horen wanneer de corporatie niet de juiste dingen doet.

De afnemers willen geen deel uitmaken van een huurdersorganisatie, en willen zo weinig mogelijk met de corporatie te maken hebben. Zij betalen de huur en willen verder met rust gelaten worden.

De actieven zijn natuurlijk de meest kansrijke groep wanneer je leden zoekt voor een huurdersorganisatie. Belangrijk is om ook mensen te vinden die de stem van de afhankelijken kunnen vertolken. Dat is immers de doelgroep waaraan corporaties voor een groot deel hun bestaansrecht ontlenen.

Zorg voor goede ondersteuning

Met name de groep van afhankelijken heeft behoefte aan goede ondersteuning van de huurdersraad. Bied ondersteuning aan in de vorm van cursussen en zet iemand in die de huurders bij de hand neemt en toelicht wat wel en niet kan binnen een huurdersorganisatie.

Zorg voor echte invloed

Belangrijk is dat er voor huurders echt iets te winnen is met een huurdersorganisatie. Volhard daarom niet in je eigen beleidsplannen, maar laat zien dat je daar samen met de huurdersorganisatie invulling aan wilt geven.

Begin daarmee door een groep actieve huurders inspraak te geven. Laat ze daarmee zien wat het hen kan opleveren wanneer ze formeel een huurdersorganisatie zouden worden. 

Denk na over de plus

Tevreden huurders hebben weinig reden om zitting te nemen in een huurdersorganisatie. Denk daarom ook na over wat de plus voor mensen kan zijn. Met ander woorden: waarom zouden ze hun kostbare tijd investeren in een lidmaatschap van de huurdersorganisatie?

Denk hierbij aan persoonlijke ontwikkeling, het bieden van een kijkje in de keuken (bijvoorbeeld door middel van excursies naar projecten). Geef de mogelijkheid om contacten op te doen binnen en buiten de huurdersorganisatie.

Maak het meer dan vergaderen

Praat niet alleen over beleidsstukken, maar overleg ook over meer praktische zaken zoals concrete leefbaarheidsprojecten. Onderneem daarnaast verschillende activiteiten, zoals een excursie naar een project of laat huurders een dag meelopen met medewerkers van de corporatie.

Vraag iedereen direct en persoonlijk

Vraag huurders persoonlijk om deel uit te maken van de huurdersorganisatie. Een algemene oproep voor leden van de huurdersorganisatie kun je zeker doen, maar verwacht niet dat er daarna massaal huurders reageren.

Zie zo’n oproep meer als vooraankondiging van de vraag die je ze persoonlijk (telefonisch of live) nog een keer gaat stellen. Alleen dan voelen mensen zich aangesproken en kom je in gesprek met potentiële kandidaten.

Laat los

Heb je voldoende geïnteresseerden gevonden, laat dan zelf los. Stel kennis en geld ter beschikking om de huurdersorganisatie te kunnen laten functioneren, maar blijf als corporatie zelf op afstand. Neem de mensen serieus en laat ze zelf de organisatie vormgeven.

Met deze aanpak zal je zowel de actieven aanspreken als voldoende input krijgen van de afhankelijken. Het resultaat is een groep mensen die een waardevolle bijdrage levert aan de corporatie. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat je een grotere meerwaarde voor je huurders en de maatschappij daaromheen kunt realiseren.

Reacties
Categorieën