Waarom je elk jaar een enquête onder je huurders moet doen
Belanghebbenden
Ritske Dankert
Belanghebbenden
08/30/2016
2 min
4

Waarom je elk jaar een enquête onder je huurders moet doen

08/30/2016
2 min
4

Wil je meer inzicht in wat er leeft onder je huurders? Dan raad ik je aan om elk jaar een huurders-enquête onder al je huurders te doen. Onlangs was ik bij een corporatie die al langere tijd elk jaar een enquête houdt onder al haar huurders. Zij ondervinden hier veel voordelen van, waarvan ik enkele met je wil delen in dit artikel.

Weet wat er speelt

Het eerste belangrijke voordeel van een jaarlijkse huurders-enquête is dat je weet wat er speelt.

Natuurlijk heb je ook op andere manieren al contact met je huurders. Vooral als je een kleinere corporatie bent, zit je ook als beleidsmaker dicht bij de huurders. Ook tijdens thema-avonden of via de huurdersorganisatie hoor je het een en ander over wat er onder huurders leeft.

Met een enquête weet je zeker dat je daarnaast ook de mening van ‘stille’ huurders te weten komt. Niet alle huurders zijn actief binnen een huurdersorganisatie of laten van zich horen op inspraak- en thema-avonden. Met een enquête krijg je een veel breder beeld van al je verschillende huurders.

Je komt achter dingen die je anders niet hoort

Een tweede voordeel is dat je dingen hoort die je anders niet hoort. Dit kunnen kleine ergernissen of irritaties van huurders zijn die niet groot genoeg zijn om te melden als klacht of reparatieverzoek, maar wel degelijk leven bij huurders.

Wanneer je huurders de kans geeft om suggesties te doen door middel van een huurders-enquête kun je er nog beter voor zorgen dat je huurders tevreden zijn. En je kunt ook eventuele grotere problemen in de toekomst voorkomen.

Een voorbeeld hiervan is dat de huurders van de eerdergenoemde corporatie via de enquête problemen meldden met vocht in woningen. Dit werd niet gemeld via de reparatielijn omdat het probleem voor de huurders (nog) niet erg genoeg was. Door het houden van de enquête kon de corporatie de vochtproblemen snel verhelpen en zo grotere schade voorkomen.

Versterkt relatie met huurder

Een enquête versterkt de relatie met je huurders doordat je jaarlijks iets van je laat horen. Als je bij een corporatie werkt, heb je vooral contact met de huurders die (willen) verhuizen, klachten hebben, actief hun mening inbrengen of waarmee problemen zijn.

Met de grootste groep van je huurders heb je nauwelijks contact.

Wanneer je met die grote groep meer contact wil hebben, dan is een jaarlijks terugkerende enquête daar een goed middel voor.

Valkuil: alles zelf doen

Een valkuil bij het houden van jaarlijkse enquêtes is om dit als corporatie helemaal zelf te willen doen.

Samenwerking met belanghebbenden, zoals de huurderorganisatie, heeft veel voordelen. Een huurdersorganisatie is bijvoorbeeld niet altijd representatief voor alle huurders die bij jouw corporatie wonen. Door samen met de huurdersorganisatie zo’n enquête te doen, wordt de huurdersorganisatie ook versterkt en krijgen zij input vanuit hun eigen achterban. Zo kan de huurdersorganisatie de huurders breder en beter vertegenwoordigen.

Een andere belanghebbende die je kunt betrekken bij de jaarlijkse enquête is de gemeente. De corporatie van het voorbeeld, bevraagt niet alleen aspecten van de woning, maar ook van de woonomgeving. Daardoor maken bewoners ook hun wensen over de omgeving kenbaar.

Bijvoorbeeld over losliggende trottoirtegels.

De gemeente kan veel nuttige informatie uit de enquête halen. Samenwerking voorkomt overigens ook dat je als corporatie in de valkuil stapt dat je het werk van de gemeente gaat overnemen.

Reacties
Categorieën