Wat te doen als je managementteam besluiteloos is?
Beleid schrijven
Ritske Dankert
Beleid schrijven
07/19/2016
2 min
0

Wat te doen als je managementteam besluiteloos is?

07/19/2016
2 min
0

Misschien herken je het wel: je hebt hard gewerkt aan een beleidsstuk, waarin je zorgvuldig meerdere scenario’s hebt uitgewerkt. Maar wanneer je jouw beleidsstuk hebt ingebracht bij het managementteam, wordt er maar geen besluit over genomen. In dit artikel vier tips over wat je kunt doen als je managementteam besluiteloos is.

Tip 1: Maak besluiten zo klein mogelijk

De eerste tip is om besluiten die je wilt voorleggen aan het managementteam zo klein mogelijk te maken. Kleine stapjes zijn makkelijker te maken dan grote stappen.

Wanneer je een behoorlijk groot beleidsstuk hebt geschreven, kan het de moeite waard zijn om dit op te splitsen in een aantal kleinere stukken. Deze kun je dan een voor een bij het MT inbrengen. Dit is wel iets meer werk, maar het vergroot ook de kans dat het MT deze kleinere besluiten wél wil nemen.

Tip 2: Leg een ja/nee keuze voor

Een tweede tip is misschien wat confronterend. Als beleidsmaker of als extern adviseur kun je zelf ook besluiteloos zijn. Met het idee dat het managementteam de keuzes moeten maken en dat jij als beleidsmaker “alleen” de ideeën aandraagt.

Als dit op jou van toepassing is, mag je je eigen rol best een beetje uitbreiden.

Je kunt bijvoorbeeld zelf al een voorkeur uitspreken voor een van de keuzemogelijkheden. Of je legt maar één keuze aan het managementteam voor en laat de scenario’s die jij minder geschikt acht, achterwege. Je beargumenteert dan waarom het managementteam met dit scenario zou moeten instemmen.

Zo geef je het MT een simpele ja/nee keuze in plaats van een ingewikkelde keuze uit onvergelijkbare scenario’s.

Tip 3: Benadruk vervelende consequenties

De derde tip heeft te maken met hoe mensen in elkaar zitten.

Mensen zijn veel meer geneigd om in actie te komen wanneer er een gevaar is, of zich een ongewenste voordoet. Voor het najagen van verbeteringen komen we veel langzamer in actie.

Wanneer jij in je beleid heel aansprekende doelen stelt, met alle positieve zaken die bereikt zouden kunnen worden, loont het misschien de moeite om ook de negatieve consequenties van besluiteloosheid te benadrukken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het overtreden van wetgeving wanneer beleid niet wordt gevolgd. Of ontevreden huurders wanneer eerder gedane beloften niet worden nagekomen. Zorg er uiteraard wel voor dat je dit kunt onderbouwen.

Deze consequenties zijn waarschijnlijk ongewenst voor het managementteam, wat ze sneller zal bewegen om een besluit te nemen.

Tip 4: Empower de besluitvaardige manager

De laatste tip is om de managers die wél een besluit willen nemen, te ‘empoweren’. Soms is het immers zo dat niet het hele managementteam besluiteloos is.

Misschien is er bij jouw corporatie ook één manager die de besluitvorming vertraagd.

Biedt diegenen die een besluit willen nemen dan bijvoorbeeld extra argumenten die ze in de vergadering kunnen inbrengen. Dit geeft net een andere dynamiek dan wanneer iedereen alle argumenten al op papier heeft gelezen.

Met deze tips zorg je ervoor dat jouw (goed doordachte) beleid sneller wordt vastgelegd, uitgevoerd kan worden en daarmee iets gaat verbeteren in je werkgebied.

Een keuze is vrijwel altijd beter dan geen keuze.

Reacties
Categorieën