Hoe beslis je over projectvoorstellen op complexniveau?
Strategisch Voorraadbeleid
Ritske Dankert
Strategisch Voorraadbeleid
07/05/2016
2 min
0

Hoe beslis je over projectvoorstellen op complexniveau?

07/05/2016
2 min
0

Als corporatie moet je vaak een beslissing nemen over een project of een kans die voorbijkomt. Met welke projecten of nieuwe kansen ga je aan de slag? En hoe maak je deze afweging in relatie tot je wensportefeuille, financiële mogelijkheden en ander beleid?

Betere beslissingen nemen op complexniveau

Wanneer je een beslissing neemt over een project, bijvoorbeeld over een complex dat verouderd is, zijn vier factoren van belang. Ten eerste is het de vraag of het project een positieve bijdrage levert aan het realiseren van je wensportefeuille. Ook moet het project natuurlijk passen in ander beleid, zoals een wijkvisie. Ten derde vormen je financiële mogelijkheden een belangrijk argument. Tot slot spelen ook complex- en locatiekenmerken een rol bij beslissingen over projecten.

Wanneer je alle factoren uit de figuur expliciet laat terugkomen bij al je beslissingen op projectniveau maak je betere beslissingen. Als bonus leer je ook waar de afstemming tussen verschillende onderdelen van je beleid spaak loopt. En je leert waar je beleid wellicht niet altijd uitvoerbaar is en/of ruimte biedt voor gewenste initiatieven.

complexniveau

Voldoet het project aan de wensportefeuille?

Bij het maken van een beslissing kun je als eerste toetsen of het project voldoet aan de wensportefeuille. Idealiter is de wensportefeuille zelfs een aanjager voor het opzoeken van nieuwe projecten of de kansen.

De belangrijkste vraag die je jezelf hierbij stelt is of het project binnen de wensportefeuille past, of dat je beter op zoek kunt gaan naar een ander project.

Voldoet het project aan je overige beleid?

Natuurlijk moet je ook rekening houden met ander beleid, zoals wijkvisies, huurbeleid en onderhoudsbeleid. Als het goed is, is dit beleid afgestemd op de wensportefeuille, maar het kan in de praktijk natuurlijk voorkomen dat hier tegenstrijdigheden in zitten.

Bijvoorbeeld: je hebt in je wijkvisie gesteld dat je in de betreffende wijk meer eengezinswoning wil realiseren, terwijl je op portefeuilleniveau minder eengezinswoningen wil. Hoe pak je deze tegenstrijdigheid aan? Compenseer je wat in de wijkvisie of de wensportefeuille staat elders? 

Welk beleid geeft de doorslag bij een beslissing over een project? Dat is de vraag die je als eerste moet beantwoorden. En vervolgens kun je natuurlijk werken aan het op elkaar afstemmen van je beleid.

Past het project binnen je investeringsstatuut?

Daarnaast is ook de financiële component van belang. Het project waar je mee aan de slag gaat moet natuurlijk ook voldoen aan het investeringsstatuut. En je moet voldoende financiële middelen hebben om überhaupt aan het project of de kans te werken.

Welke complex- en locatiekenmerken zijn van belang?

Tot slot heb je te maken met kenmerken van de locatie die vrijkomt of het complex waarmee je aan de slag wil. Ook deze factoren kunnen reden vormen om een project al dan niet door te laten gaan.

Laat jouw corporatie locatiekenmerken vaak de doorslag geven? Dan kun je nagaan of hier misschien een patroon in te ontdekken is, zodat je dat kunt vastleggen in de wensportefeuille of ander beleid.

Doe de check

Snel aan de slag met het maken van betere beslissingen? Zorg er dan voor dat de hierboven genoemde onderdelen altijd terugkomen in de MT-voorstellen op complexniveau. Check daarbij of het MT-voorstel voldoet op elk onderdeel.

Download hier het e-boek Strategisch voorraadbeleid: 11 tips voor woningcorporaties.
Reacties
Categorieën