Jaarcongres Portefeuille- en Asset Management: nieuwe inzichten en voorbeelden uit de praktijk [seminarverslag]
Vastgoedsturing
Ritske Dankert
Vastgoedsturing
10/08/2018
3 min
0

Jaarcongres Portefeuille- en Asset Management: nieuwe inzichten en voorbeelden uit de praktijk [seminarverslag]

10/08/2018
3 min
0

Hoe kun je als corporatie het beste inspelen op portefeuille- en asset management? Op 4 oktober 2018 kwamen woningcorporaties uit heel Nederland in Utrecht bij elkaar om hier alles over te horen. Voor de leden van De Corporatiestrateeg was dit het moment om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten. Hieronder vind je een verslag per spreker op het Jaarcongres Portefeuille- en Asset management 2018.

Duco Bodewes

Nadat iedereen was voorzien van koffie, thee en een werkboek vertelde Duco Bodewes over de do’s en don’ts voor goed portefeuille- en asset management. Een belangrijke conclusie van zijn bijdrage was dat asset management in vergelijking met 10 jaar geleden een echt vak is geworden. Steeds meer organisaties zijn actief bezig met asset management, waarbij de focus ligt op effectiviteit en daarna pas op efficiëntie. Om asset management nog verder te brengen zijn exploitatie en sturing erg belangrijk.

Als voorbeeld noemt Duco een case waar een corporatie verhuurproblemen met verschillende complexen probeerde op te lossen. De asset managers zijn met alle betrokkenen om de tafel gaan zitten. Door deze problemen te benaderen vanuit verschillende invalshoeken werden oplossingen gevonden waar eerder nooit iemand aan gedacht had. Deze manier van werken bleek erg efficiënt te zijn, ook omdat de oplossingen vaak breder toepasbaar zijn op andere complexproblemen. Daarnaast is klanttevredenheid een aspect waar nu nog weinig aandacht aan wordt besteed, terwijl dit juist een belangrijk leerpunt is en daardoor kan bijdragen aan de implementatie van exploitatie en sturing.

Ritske Dankert

Vervolgens nam Ritske Dankert, eigenaar van de Corporatiestrateeg, het stokje over met zijn presentatie over de ontwikkelingsfasen van portefeuille- en asset management. De stand van de corporatiesector in portefeuille- en asset management was het belangrijkste onderwerp van de lezing. Ritske presenteerde de resultaten van een onderzoek onder meer dan vijftig corporaties, waaruit bleek dat er weinig vooruitgang is geweest wat betreft de implementatie van portefeuille- en asset management in vergelijking met vorig jaar. De meeste corporaties bleken tussen fase 1 en 2 te zitten van portefeuille- en asset management model (in totaal zijn er 6 fasen). Dit betekent dat portefeuille- en asset management in veel corporaties nog geen jaarlijks terugkerend onderdeel is. Voornamelijk de allerkleinste en de allergrootste corporaties bleken in een hogere ontwikkelingsfase te zitten. Ritske adviseert om een concreet stappenplan uit te denken om zo snel mogelijk in de volgende fase te komen in het model.

Alex Moret

Na de lunchpauze was het de beurt aan Alex Moret, directeur portefeuillemanagement bij Woonstad Rotterdam. Hij vertelde de deelnemers meer over portefeuillemanagement en de wensportefeuille 3.0 bij Woonstad in Rotterdam. Het portefeuillemanagement in Rotterdam heeft de laatste jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Woonstad begon met waardesturing maar al snel bleek dat weinig invloed te hebben en uiteindelijk is dit doorontwikkeld tot de wensportefeuille 3.0. Om het succes van de wensportefeuille te meten zijn er vier key performance indicators (KPI) aangesteld: 

  • Markt (exploitatieportefeuille, omvang portefeuille)
  • Kwaliteit (onderhoud, exploitatieleeftijd)
  • Financiën (direct rendement)
  • Maatschappelijk (leefbaarheid/leefomgeving)

Vanuit deze indicatoren worden wegingsfactoren opgesteld en zo kan een complexscore worden geformuleerd. Deze complexscores worden gebruikt om een top 200 op te stellen van complexen. Dit is een voorbeeld van op welke manier data efficiënt gebruikt kan worden in asset management.

Bart Binnerts en Sandra Berenschot

Het Jaarcongres Portefeuille- en Asset Management vervolgde met Bart Binnerts en Sandra Berenschot, die vertelden over de ontwikkeling van Mitros op het gebied van begroten en analyseren op complexniveau. Bart en Sandra vertelden hoe je als corporatie om kunt gaan met complexbegrotingen en welke lessen zij hebben geleerd. In 2017 en 2018 werden deze nog van bovenaf opgebouwd, vanaf 2019 wordt gepland om van onderaf op te bouwen en te monitoren. De resultaten hiervan zijn onder andere een nauwkeurigere begroting, voorspelbaardere kasstromen, transparantie van afwegingen, juiste inzet van geld en capaciteit en verbetering datakwaliteit. Daarnaast werkt Mitros met een portfolio en asset management model om scenarioanalyses te maken en analyseren hoe de wensportefeuille zich verhoudt tot de key performance indicators.

Het werkboek werd tijdens het Jaarcongres Portefeuille- en Asset Management volop gebruikt om alle verworven kennis en inspiratie te noteren. De deelnemers gingen naar huis met een concreet stappenplan om portefeuille- en asset management voor hun eigen corporatie invulling te geven. Verder werden onder het genot van koffie, thee en borrel oude contacten aangehaald en nieuwe kennisuitwisseling tussen de deelnemers georganiseerd. Tijdens de borrel ging de discussie nog even door.

Bekijk de agenda met de eerstvolgende trainingen en seminars

Reacties
Categorieën