Is asset management een onderdeel van je strategisch voorraadbeleid?
Asset Management
Ritske Dankert
Asset Management
07/25/2017
2 min
0

Is asset management een onderdeel van je strategisch voorraadbeleid?

07/25/2017
2 min
0

Strategisch voorraadbeleid bevat zowel de strategische als de tactische doelen voor de woningvoorraad van een corporatie. In de praktijk gaat het echter vaak alleen over het tactische niveau. Hierbij wordt dan vooral vanuit de volkshuisvesting en de techniek naar de woningen gekeken. Het financiële aspect komt hierbij pas achteraf in beeld.

Ik heb het vaak over de strategische kop van het strategisch voorraadbeleid, om aan te geven dat de wensportefeuille een belangrijk onderdeel is van het strategisch voorraadbeleid.

Download het e-boek Asset Management: essentie en snelstart.

Van strategisch voorraadbeleid naar vastgoedsturing

In de jaren negentig moesten corporaties na de brutering hun eigen beleid voor de woningvoorraad gaan formuleren. Dat werd het strategisch voorraadbeleid. In de loop der tijd zagen steeds meer corporaties in dat het strategisch voorraadbeleid in de praktijk niet goed werkt. Het probleem was dat er teveel aandacht was voor de tactische sturing, en te weinig aandacht voor de strategische kop van het voorraadbeleid.

Zo ontstond vastgoedsturing. Daarbij werd in de literatuur de nadruk meer gelegd op het strategische niveau. Ook vastgoedsturing bestaat uit een strategische en een tactische component.

In theorie is er weinig verschil tussen strategisch voorraadbeleid en vastgoedsturing. In de praktijk zie je dat er binnen de vastgoedsturing meer invulling wordt gegeven aan het strategische niveau.

Download het e-boek Asset Management: essentie en snelstart.

Van vastgoedsturing naar asset management

Asset management is momenteel een modewoord. Dit gaat eigenlijk alleen over het tactische niveau. Asset management kan een behulpzaam woord zijn. Het helpt namelijk het proces verder te professionaliseren.

In theorie is asset management niet veel anders dan wat er met het strategisch voorraadbeleid werd beoogd. In de praktijk wordt het financieel rendement veel meer betrokken bij beslissingen op complexniveau.

Ook is asset management veel meer een continu proces dan strategisch voorraadbeleid of vastgoedsturing. Asset management doe je niet één keer per jaar, maar elke dag. Wanneer er een vraag komt van een wethouder, van een huurder, of vanuit jezelf, dan ben je met asset management bezig.

Portefeuillemanagement als de strategische component

Bij asset management hoort portefeuillemanagement. Zonder portefeuillemanagement zou ook hier de strategische component op de achtergrond blijven. Hoe kun je goed asset management uitvoeren als je niet weet wat de strategische kaders zijn?

In andere sectoren zijn de termen asset management en portefeuillemanagement al heel gebruikelijk. Nu is dit naar de corporatiesector overgewaaid. De combinatie van portefeuille- en asset management is de opvolger van strategisch voorraadbeleid en vastgoedsturing.

Hoe je het ook noemt: het gaat erom dat je zowel op strategisch als tactisch niveau een goede sturing aan de woningvoorraad kunt geven. Uiteindelijk moet het in de operatie terecht komen. En daar is de implementatie voor nodig.

Download het e-boek Asset Management: essentie en snelstart.

Reacties
Categorieën