Huurbeleid bij corporaties

Huurbeleid is bij woningcorporaties een steeds belangrijker sturingsmiddel om voldoende betaalbare woningen aan te kunnen bieden aan de doelgroep met echt lage inkomens. Tegelijkertijd wordt de speelruimte steeds kleiner door wet- en regelgeving rondom passend toewijzen, EU-inkomensgrenzen en scheefwonen. Bij het opstellen van het huurbeleid is het belangrijk om een relatie te leggen met de vastgoedsturing (portefeuille- en asset management).

Pagina 1 van 212