De strategische kop op je huurbeleid
02 februari 2021 
3 min. leestijd

De strategische kop op je huurbeleid

Waarom zou je als corporatie willen nadenken over een strategische kop bovenop je huurbeleid? In dit artikel leg ik je uit waarom je die strategische kop als corporatie nodig hebt.

Met de Cheatsheet Huurbeleid heb je alle cijfers handig op een rij.

Het huurbeleid is op zichzelf een tactisch onderdeel van de integrale sturing van je corporatie. Voor het bepalen van de huur op complex– of woningniveau kijk je bijvoorbeeld naar de prijs-kwaliteitverhouding.

Ook de betaalbaarheid is van groot belang: hoe zorg je ervoor dat de verschillende prijsklassen aansluiten op het spectrum van inkomens in jouw werkgebied.

Je legt op tactisch niveau onder meer ook vast hoe je omgaat met de mogelijkheden en beperkingen van de regelgeving, zoals het passend toewijzing en de regels rondom de jaarlijkse huurverhoging.

En je kijkt ook naar wat je voor specifieke doelgroepen doet, zoals studenten, gehandicapten of senioren. En voer je voor hogere inkomens een ander beleid dan voor lage inkomens?

Met de Cheatsheet Huurbeleid heb je alle cijfers handig op een rij.

De bovenstaande keuzes moet je in je huurbeleid vastleggen. Voorafgaand daaraan heb je een strategische kop nodig, waarin je inzichtelijk maakt wat de totale huursom van jouw corporatie zou moeten zijn.

Dat is minder financieel gedreven dan het lijkt.

De huursom kun je namelijk vanuit 2 kanten bekijken. Aan de ene kant: wat is in je werkgebied de behoefte aan betaalbare woningen? En welke huurniveaus passen daarbij? De huursom is dan de resultante van de volkshuisvestelijke opgave in je werkgebied.

En aan de andere kant: welke andere maatschappelijke opgaven zijn er waar ik investeringscapaciteit voor nodig heb? Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van extra sociale huurwoningen en de verduurzaming van de woningvoorraad.

Om voldoende investeringscapaciteit te realiseren heb je een bepaalde huursom nodig. Vanuit deze invalshoek is de (benodigde) huursom input voor wat huurders zouden moeten betalen.

Vanuit die 2 invalshoeken, in samenhang met alle maatschappelijke opgaven die een beroep doen op de investeringscapaciteit, kom je tot een bandbreedte of zelfs een benadering van de ideale huursom.

Dat is een huursom waarmee je idealiter betaalbaar wonen kunt borgen én voldoende investeringscapaciteit hebt om in andere opgaven te kunnen investeren.

Met de Cheatsheet Huurbeleid heb je alle cijfers handig op een rij.

 

Reactie plaatsen

Meer artikelen en interviews

Op de hoogte blijven? Meld je dan aan om elke twee weken onze meest actuele artikelen en interviews over strategie en beleid bij corporaties te ontvangen.

Gratis artikelen ontvangen