De strategische kop van het voorraadbeleid
Strategisch Voorraadbeleid
Ritske Dankert
Strategisch Voorraadbeleid
03/01/2016
2 min
0

De strategische kop van het voorraadbeleid

03/01/2016
2 min
0

Het strategisch voorraadbeleid omvat veel informatie over maatregelen op complexniveau. Het doel van strategisch voorraadbeleid is echter breder. Een goed strategisch voorraadbeleid geeft inzicht in waar je als corporatie over tien of vijftien jaar wilt staan met je woningvoorraad. Dit regel je in het strategische deel van je voorraadbeleid. Maar hoe zorg je voor een goede strategische kop van het strategisch voorraadbeleid?

Wat is de strategische kop van het voorraadbeleid?

De strategische kop van het voorraadbeleid legt de link tussen aan de ene kant de opgaven in het werkgebied en je ondernemingsplan en aan de andere kant de maatregelen op complex- of op woningniveau. Maatregelen omvatten naast fysieke maatregelen als renovatie of sloop/nieuwbouw, ook maatregelen op het gebied van toewijzing en huurniveau.

Hoe ziet een strategische kop eruit?

De strategische kop van het voorraadbeleid bestaat uit strategische uitgangspunten. De belangrijkste uitgangspunten kun je uitwerken in een wensportefeuille.

Strategisch uitgangspunten

Strategische uitgangspunten zijn uitspraken over waar je naar toe wilt. Een voorbeeld: ‘in 2025 moeten al onze woningen energielabel B hebben.’

Strategische uitgangspunten kunnen harder of zachter zijn: naast een harde eis voor energiezuinigheid kun je bijvoorbeeld ook als uitgangspunt hebben om ‘zo veel mogelijk’ woningen geschikter te maken voor senioren.

Hiermee kun je ook prioriteiten stellen: geef aan wat echt van belang is als hard uitgangspunt. Onderwerpen die op de tweede of derde plaats staan kun je mogelijk ‘zachter’ omschrijven.

Wanneer je namelijk een lange lijst met harde uitgangspunten stelt, zul je merken dat je deze niet haalt. Je geeft dan prioriteit aan alles, en daarmee eigenlijk aan niets.

Wensportefeuille

In de wensportefeuille worden een aantal strategische uitgangspunten over de woningvoorraad verder uitgewerkt.

Je kunt bijvoorbeeld de woningvoorraad opsplitsen naar type en per woningtype aangeven hoeveel bezit je over 10 of 15 jaar wilt hebben (zie voorbeeld).

wensportefeuille

Plaats van de strategische kop in je organisatie

De volkshuisvestelijke opgave in je werkgebied vormt samen met de keuzes uit je ondernemingsplan de input voor de strategische kop.

Vervolgens kun je met de strategische kop richting geven aan wat je in je meerjarenbegroting opneemt aan onderhoud, projecten en huurontwikkeling.

Gedurende het jaar werk je voortdurend aan het concreet maken en prioriteren van plannen die nodig zijn om de doelen uit de strategisch kop van het voorraadbeleid te bereiken.

Strategische kop als check bij beoordeling projecten

Je kunt de wensportefeuille en strategische uitgangspunten als check gebruiken op het moment dat er een concreet projectvoorstel klaarligt in het MT. Als indiener van zo’n voorstel zul je moeten kijken hoe het voorstel bijdraagt aan de strategische kop van het voorraadbeleid. Op basis van deze analyse kan het MT een afgewogen keuze maken.

Ontstaat er bijvoorbeeld een ander woningtype door het bijplaatsten van een lift? Of gaat de huurprijs naar een andere prijsklasse? Dan is op basis van de strategische kop van het voorraadbeleid makkelijk vast te stellen of dit een beweging in de gewenste richting is.

Stip op de horizon

De strategische kop is als een stip op de horizon die je jaarlijks of tweejaarlijks moet aanpassen aan nieuwe inzichten op het gebied van de volkshuisvestelijke opgaven in jouw werkgebied en de koers van jouw corporatie.

Als het goed is zul je als corporatie vrijwel uitsluitend projecten uitvoeren die bijdragen aan het realiseren van de strategische kop. Wanneer dit niet het geval is, kan het zijn dat de strategische uitgangspunten en de wensportefeuille onvoldoende stevig zijn onderbouwd.

Een andere mogelijkheid is dat de strategische kop onvoldoende in jouw corporatie is ingebed in de werkprocessen. Ook dat is een signaal om terug naar de tekentafel te gaan.

Reacties
Categorieën