Hoe maak je een wensportefeuille?
Portefeuillesturing
Ritske Dankert
Portefeuillesturing
03/15/2016
2 min
0

Hoe maak je een wensportefeuille?

03/15/2016
2 min
0

Een wensportefeuille laat zien hoeveel woningen je als corporatie over 10 tot 15 jaar in bezit wilt hebben. En welke typen, prijsklassen en kwaliteiten je nastreeft. Bij het maken van een wensportefeuille kom je voor een aantal dilemma’s te staan.

Download hier het Stappenplan Wensportefeuille.

Welke thema’s neem je op?

In de praktijk zie ik wensportefeuilles ontstaan op allerlei verschillende thema’s. Zo zijn er corporaties die hun wensportefeuille uitwerken naar type, huurprijsklasse, energielabel, doelgroep, wijk en vele andere thema’s.

wensportefeuille

De verleiding is groot om steeds meer thema’s toe te voegen. Let er echter op dat je alleen thema’s opneemt waar je ook echt op wilt sturen. Als je niet werkelijk van plan bent om te gaan sturen op het aantal woningen per wijk, dan hoef je dit thema ook niet in de wensportefeuille op te nemen. Misschien wil je wel de ontwikkeling van het aantal woningen per wijk volgen, maar dat is meer een informatiebehoefte dan een sturingsvraag.

Hard of zacht?

Een tweede dilemma bij het opstellen van een wensportefeuille is of je deze in harde getallen opstelt of niet. Heb je voldoende onderbouwing bij harde cijfers, en je hebt een MT dat daar achter staat, dan kun je dit doen.

Een alternatief is dat je met bandbreedtes werkt. Het voordeel daarvan is dat je meer speling hebt, maar er ook nog steeds mee kan rekenen. Dit maakt de wensen en uitganspunten wat zachter.

Heb je een MT dat lastig kiest, of je wil graag een flexibele wensportefeuille, dan kun je ook met plussen en minnen werken. Dan geef je bijvoorbeeld eengezinswoningen een plus, en andere woningtypen een min.

Actualiseren

Een ander aandachtspunt bij het opstellen van de wensportefeuille is hoe vaak je deze zult gaan actualiseren. Probeer dit jaarlijks (als je in een dynamische markt zit) of tweejaarlijks te doen aan de hand van nieuw onderzoeksmateriaal en eventuele koerswijzigingen in de strategie van jouw corporatie. Hierdoor blijft je wensportefeuille actueel en voorkom je dat deze onbruikbaar wordt voor het beoordelen van nieuwe maatregelen op complex- en woningniveau.

Download hier het Stappenplan Wensportefeuille.

Wens- en/of streefportefeuille?

Het lijken synoniemen, maar je kunt dat ook anders zien. Wat je ook doet, het is van belang om hierin bewust te kiezen.

De meeste corporaties zien wensportefeuille en streefportefeuille als twee woorden voor hetzelfde. Ze gebruiken de woorden door elkaar, of kiezen een van beide varianten.

Maar je kunt ook zowel een wens- als een streefportefeuille opstellen. Hierbij laat je de wensportefeuille helemaal afhangen van de opgave in jouw werkgebied.

Deze is dan een beeld van de ‘ideale wereld’. De streefportefeuille is hier dan een afgeleide van, waarbij je de ‘ideale wereld’ naar realistische proporties terugbrengt.

De streefportefeuille functioneert vervolgens als een plan wat je als corporatie wilt gaan uitvoeren. Met deze werkwijze maak je transparant wat het verschil is tussen wat je als corporatie eigenlijk in de ideale wereld zou doen, en wat realistisch gezien mogelijk is.

Stappenplan voor de wensportefeuille

Wil je aan de slag met het opstellen van een wensportefeuille? Download dan hier het gratis het Stappenplan Wensportefeuille.

Reacties
Categorieën