Belanghebbenden van corporaties

Belanghebbenden zijn erg belangrijk voor corporaties. Ze legitimeren het handelen van de corporatie en op veel terreinen is alleen in samenwerking vooruitgang te boeken. Denk hierbij aan huurdersorganisaties, gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen. Transparantie en onderlinge afspraken tussen de betreffende stakeholders zijn belangrijke voorwaarden voor een goede samenwerking. De woonvisie is (zo wil de wetgever) leidend bij het maken van prestatieafspraken.