Drie tips voor een gelijkwaardige huurdersorganisatie
Belanghebbenden
Ritske Dankert
Belanghebbenden
06/07/2016
2 min
0

Drie tips voor een gelijkwaardige huurdersorganisatie

06/07/2016
2 min
0

Gelijkwaardigheid tussen partijen is een van de belangrijkste voorwaarden voor een goede samenwerking in netwerken van organisaties. Dat geldt ook bij het maken van prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporatie. Huurders hebben daarbij in de woningwet een belangrijke rol toebedeeld gekregen.

Wettelijk hebben de huurdersorganisaties in de afgelopen jaren steeds meer positie gekregen. Ze hebben vaker een belangrijke stem bij de beleidsbepaling van hun corporatie. Inmiddels mogen ze ook aanschuiven bij het maken van prestatieafspraken tussen corporatie en gemeenten.

Hoe zorg je ervoor dat de positie van de huurdersorganisatie niet alleen wettelijk, maar ook in de praktijk gewaarborgd is? Dit kun je op drie manieren doen.

Kennis vergroten

De eerste tip is om te zorgen dat de huurdersorganisatie meer kennis krijgt over de woningmarkt en de taken van corporaties. De meeste leden van een huurdersorganisatie werken zelf niet bij een corporatie of vergelijkbare organisatie.

Je kunt dus niet verwachten dat ze evenveel van het corporatiewerk weten als een beleidsmedewerker die daar fulltime mee bezig is. Maar je kunt er wel voor zorgen dat er voldoende middelen zijn voor bijvoorbeeld trainingen en inhoudelijke ondersteuning.

Wat hier ook bij helpt, los van het kennisniveau van de huurdersorganisatie, is dat je het beleid en de bijbehorende stukken in een eenvoudige stijl schrijft en presenteert. Dat is ook voor je professionele collega’s een stuk prettiger.

Band met de achterban versterken

Een huurdersorganisatie krijgt een betere inbreng als ze een stevige band met hun achterban hebben, en dus echt namens alle huurders kunnen spreken.

Hoe kun je dit faciliteren? Veel corporaties worstelen met een huurdersorganisatie die slapend is, of niet alle huurders vertegenwoordigt. Wat ik veel corporaties dan zie doen is verschillende instrumenten, zoals een digitaal klankbord of themabijeenkomsten, instellen om toch met huurders te kunnen spreken.

Ga als corporatie niet zelf op individuele huurders af, maar doe dit samen met de huurdersorganisatie. Zo komt en blijft de huurdersorganisatie in beeld bij de huurders. Je betrekt de huurdersorganisatie dan bovendien veel sterker bij de uitkomsten van enquêtes, klankborden of themabijeenkomsten.


Overzichtelijk proces

Heldere spelregels voor het proces helpen om het gesprek tussen huurdersorganisatie, corporatie en (bij de prestatieafspraken) de gemeente soepeler te laten verlopen. 

Stel ook duidelijke inhoudelijke kaders zoals ‘waarover gaat het gesprek wel/niet’, ‘wat zijn financiële randvoorwaarden?’. Deze maken het ook makkelijker om een goed gesprek te voeren.

Als je denkt dat dit een open deur is, vraag dan eens aan drie collega’s welke procesmatige en inhoudelijke kaders zij zouden willen hanteren. Grote kans dat de antwoorden niet (helemaal) overeenkomen.

Misschien denk je aan de oppervlakte dat je het met elkaar eens bent. Wanneer je hier even met elkaar over doorpraat kom je er vaak achter dat er toch verschillende beelden leven. Als dit onder collega’s al zo is, dan is de kans groot dat er tussen verschillende organisaties zeker diverse beelden zijn bij proces en inhoudelijke kaders.

Als je hier vooraf 100% duidelijkheid over hebt verloopt het proces makkelijker, en dat is uiteraard ook in het voordeel van huurders die vaak het minst ervaren zijn in dit type processen.

Reacties
Categorieën