Hoe voorkom je een slapende huurdersorganisatie?
Belanghebbenden
Ritske Dankert
Belanghebbenden
06/18/2019
1 min
0

Hoe voorkom je een slapende huurdersorganisatie?

06/18/2019
1 min
0

Veel corporaties worstelen met een ‘slapende’ huurdersorganisatie, of een huurdersorganisatie die niet alle huurdersgroepen vertegenwoordigt. Hoe kun je als corporatie een huurdersorganisatie faciliteren om actiever te worden?

Interessanter maken

Allereerst kun je het als corporatie interessanter maken voor huurders om deel te nemen aan de huurdersorganisatie. Hiervoor is het belangrijk te weten wat de beweegredenen van mensen zijn om deel te nemen aan een huurdersorganisatie.

Vraag daarom aan huidige of potentiële deelnemers waarom de huurdersorganisatie interessant voor hen is of lijkt. Wellicht noemen zij hele andere redenen dan jij verwacht, en passen de redenen niet bij wat je als corporatie nu aan de huurders vraagt.

Taken differentiëren

Niet iedere huurder wil structureel meepraten over het beleid. Misschien willen sommige huurders alleen incidenteel betrokken worden of alleen meepraten over bepaalde onderdelen of thema’s.

Ook is het mogelijk dat huurders zich op een andere manier actief willen inzetten voor het huurdersbelang. 

Je kunt bijvoorbeeld inventariseren of huurders geïnteresseerd zijn om mee te praten over je dienstverlening of over wat je op wijk- of op complexniveau doet. Deze huurders kunnen dan functioneren als oren en ogen van de corporatie in een wijk of complex, als aanvulling op je wijkconsulenten en huismeesters.

Help de huurdersvertegenwoordigers om hun achterban te raadplegen

Een goede manier om ervoor te zorgen dat de huurdersvereniging alle huurders kan vertegenwoordigen is het gezamenlijk raadplegen van de achterban.

Veel corporaties doen al wel eens enquêtes onder individuele huurders. Het zou zonde zijn om de huurdersvertegenwoordiging daar niet bij te betrekken.

De huurdersorganisatie kan helpen bij het opstellen van de vragen, bij het promoten van de enquête en bij het analyseren van de resultaten. Zo leert de huurdersorganisatie haar achterban beter kennen, waardoor ze in de toekomst beter advies kan geven.

Bijkomend voordeel is dat de vragenlijst – door er samen aan te werken – alleen maar beter wordt, en dat de respons waarschijnlijk hoger zal uitvallen.

Benader mensen persoonlijk

Een eenvoudige, en belangrijke, manier om meer huurders te activeren voor de huurdersorganisatie (of voor iets anders) is door ze persoonlijk (in real life!) te benaderen.

Dat lijkt logisch, maar wordt in de praktijk toch niet altijd toegepast.

Corporaties zeggen vaak dat ze er alles aan hebben gedaan om mensen te vinden voor de huurdersorganisatie, en dat het hen maar niet lukt. Wanneer ik dan doorvraag blijkt vaak dat ze huurders alleen via e-mail, brieven of oproepen in de bewonerskrant hebben benaderd.

Het persoonlijk benaderen van huurders kan dan het verschil kan maken.  

Kijk daarom of je binnen je eigen organisatie mensen hebt die dicht bij de huurders staan. Zij kunnen huurders die ze toch al voor iets anders spreken, wanneer dat relevant is persoonlijk vragen of ze geïnteresseerd zijn in het vervullen van een actievere rol in het belang van alle huurders.

Reacties
Categorieën