Hoe werkt de Woningwet in jouw werkgebied?
Belanghebbenden
Ritske Dankert
Belanghebbenden
07/09/2015
0 min
0

Hoe werkt de Woningwet in jouw werkgebied?

07/09/2015
0 min
0

Dit is een onderzoek uit 2015.

De nieuwe woningwet is er duidelijk over: corporaties moeten terug naar de kerntaak, terwijl gemeenten en huurders meer te zeggen krijgen. Uit ons onderzoek blijkt echter dat nog maar 56% van de gemeenten een actuele woonvisie heeft. Niet elke gemeente is dus al voorbereid om de sturende en legitimerende rol op het gebied van het wonen te spelen. Dat blijkt ook wel uit uw eigen antwoorden: 9% van de corporaties geeft aan de gemeente te hebben geholpen door delen van de de gemeentelijke woonvisie te schrijven. Nog eens 79% leverde input die door de gemeente in de woonvisie werd overgenomen.

Verkoop sociale huurwoningen levert discussie op

Een belangrijk onderwerp binnen het volkshuisvestingsbeleid is de verkoop van sociale huurwoningen. Bijna twee derde van de corporaties (62,9%) geeft aan in de toekomst sociale huurwoningen te gaan verkopen. Gemeenten zijn daar niet zondermeer voorstander van. Veel gemeenten vinden dat verkoop van sociale huurwoningen beperkt moet zijn tot specifieke doelgroepen en/of specifieke wijken.

Woningwet onderzoek: nog enkele uitkomsten

  • 23% van de corporaties voert 12 keer of vaker ambtelijk overleg met de gemeente.
  • 10% van de corporaties verwacht in de toekomst nog commerciële activiteiten te ondernemen.
  • 12% van de gemeenten is van mening dat corporaties hun investeringsruimte onvoldoende inzetten.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Twan Massen en Ritske Dankert van De Corporatiestrateeg.

Reacties
Categorieën