Vastgoedsturing aan de jaarcyclus koppelen: waarom?
Vastgoedsturing
Ritske Dankert
Vastgoedsturing
01/03/2017
2 min
0

Vastgoedsturing aan de jaarcyclus koppelen: waarom?

01/03/2017
2 min
0

Vastgoedsturing, portefeuillemanagement, assetmanagement: het zijn belangrijke thema’s voor corporaties. De uitdaging is om je beleid integraal aan je jaarcyclus te koppelen. Maar waarom is dat zo belangrijk?

Er zijn drie belangrijke redenen.

Download het e-boek Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties.

Vastgoedsturing als input voor de begroting

Actuele en goed onderbouwde input kunnen leveren voor je meerjarenbegroting is een eerste belangrijke reden voor het koppelen van vastgoedsturing aan je jaarcyclus.

Elk jaar stel je natuurlijk een begroting op. Je zult merken dat er steeds scherper naar die begroting wordt gekeken. Het is niet natuurlijk goed wanneer je te veel uitgeeft ten opzichte van de begroting. Maar ook onderbesteding wordt door toezichthouders steeds vaker als teken gezien van slecht kunnen inschatten.

En hoe zorg je er nu voor dat je de begroting beter kunt onderbouwen?

Vastgoedsturing is hierbij een belangrijk element. Vanuit de vastgoedsturing ga je immers investeringsprojecten aan. Ook doe je wellicht extra onderhoud in je complexen.

Hoe actueel je vastgoedsturing is, bepaalt dus voor een belangrijk deel hoe accuraat je de begroting kunt opstellen.

Vastgoedsturing als input voor het bod

Actuele vastgoedsturing vormt een belangrijke onderlegger voor het bod om het overleg over de prestatieafspraken met de gemeente op te starten.

Je wilt natuurlijk elk voorjaar een realistisch en actueel bod aan de gemeente kunnen aanbieden. Een bod dat past bij de meest actuele inzichten die er vanuit de gemeenten zijn, bijvoorbeeld een nieuwe woonvisie of andere gemeentelijke beleidsuitspraken over het wonen.

Of je nu meegaat met de ideeën van de gemeente of juist een andere koers wilt varen, je zult dit stevig moeten onderbouwen.

Zorg er dus voor dat je vastgoedsturing actueel is, zodat je goede input kunt leveren voor de prestatieafspraken.

Download het e-boek Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties.

Eisen van toezichthouders worden strenger

Een derde reden om je vastgoedsturing actueel en op orde te hebben, is dat toezichthouders hier meer en meer op gaan letten.

Waarom doen ze dat?

Je begroting wordt voor een groot deel bepaald door je vastgoed. Wanneer je de vastgoedsturing goed op orde hebt loop je minder risico dat je nu of in de toekomst niet meer aan de financiële normen kunt voldoen.

Een voorbeeld: Ik zie veel corporaties die niet precies weten hoe de onderhoudssituatie binnen in hun woningen is. Hier komen ze pas bij mutaties achter. Dat is een risico. Wat als de mutatiegraad stijgt en het onderhoud duurder uitvalt dan begroot?

Door je vastgoedsturing actueel en op orde te houden, kun je dit soort risico’s beter in kaart brengen.

Het verkleinen van risico’s (en daarnaast mogelijk het vergroten van het financieel rendement) is de belangrijkste reden voor externe toezichthouders om steeds scherper naar de vastgoedsturing te kijken.

De Autoriteit woningcorporaties maakt al regelmatig opmerkingen over vastgoedsturing en zal dat nog vaker gaan doen. Het WSW neemt vastgoedsturing mee als het belangrijkste onderdeel van de business risks analyse

2017 is het jaar waarin vastgoedsturing meer en meer op de agenda zal komen te staan. De implementatie van de Woningwet is al een tijdje aan de gang. Veel onderdelen hiervan zijn al gerealiseerd.

Het komende jaar staat in het teken van doorpakken en verder professionaliseren op belangrijke thema’s. Vastgoedsturing is daarvan misschien wel de belangrijkste.

Download het e-boek Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties.

Reacties
Categorieën