Waarom je vastgoedsturing niet functioneert
Vastgoedsturing
Ritske Dankert
Vastgoedsturing
09/11/2018
2 min
0

Waarom je vastgoedsturing niet functioneert

09/11/2018
2 min
0

Bij veel corporaties functioneert de vastgoedsturing niet zoals ze dat graag zouden willen. Waarom lukt het maar niet om de vastgoedsturing bij jouw corporatie echt goed verankerd te krijgen (en te houden)?

Download hier ons e-boek ‘Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties’

Vastgoedsturing, dat is toch een makkie

Vastgoedsturing is niet iets dat zomaar in een paar maanden of een half jaar opgezet kan worden. Uit eigen onderzoek van De Corporatiestrateeg blijkt dat vrijwel alle corporaties zich in de beginfase bevinden en dat maar weinig corporaties al de volwassenheidsfase hebben bereikt.

Vastgoedsturing (of portefeuille- en asset management) moet zijn weg vinden in de haarvaten van de gehele organisatie en op die manier ‘opgaan’ in de jaarcyclus. 

De input die je hoe dan ook nodig hebt voor het maken van je meerjarenbegroting en het maken van prestatieafspraken, kan goede vastgoedsturing bijvoorbeeld perfect op een presenteerblaadje aanleveren. 

Het opstellen van je jaarverslag is bijvoorbeeld ook een goed moment om data te verzamelen over de voortgang van je vastgoedsturing.

De verankering van vastgoedsturing is een proces van een aantal jaren waarbij je consistent werkt aan het verbeteren van het in de jaarcyclus borgen van de vastgoedsturing. 

En dan is het ‘ineens’ een vanzelfsprekend onderdeel van je dagelijkse werk.

jaarcyclusDownload hier ons e-boek ‘Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties’

Vastgoedsturing is onbelangrijk

Een volgende reden waarom vastgoedsturing binnen jouw corporatie niet goed functioneert, is dat het (al dan niet expliciet) onbelangrijk wordt gevonden. Er zijn nog steeds veel corporaties die op korte termijn prima functioneren zonder de toepassing van vastgoedsturing. Op langere termijn ontstaan er vaak wel problemen.

Maar dan ben je al te laat.

Vastgoedsturing zit in de Eisenhower matrix in het kwadrant “niet urgent, wel belangrijk”.

 Eisenhowermatrix

Omdat je als corporatie vaak niet op de korte termijn de vruchten kan plukken van vastgoedsturing, wordt het door een groot deel van de medewerkers als onbelangrijk gezien. Als iets wat veel tijd kost, en te weinig bijdraagt aan hun dagelijkse werkzaamheden.

Overigens is het wel zo dat de toezichthouders, de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het WSW, steeds hogere eisen zijn gaan stellen aan vastgoedsturing. Zij zien het steeds meer als een meetinstrument voor de financiële situatie op lange termijn.

Download hier ons e-boek ‘Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties’

Vastgoedsturing hangt met alles en iedereen samen

Een derde reden voor mislukking is dat vastgoedsturing vaak te complex wordt gemaakt. Het is natuurlijk ook een complex begrip: alles hangt met elkaar samen, en alles wat invloed heeft op je woningvoorraad valt onder de paraplu van vastgoedsturing.

Het probleem is dat veel woningcorporaties vaak te nauwkeurig en uitgebreid willen weten hoe de wereld in elkaar steekt, voordat ze de vastgoedsturing daadwerkelijk invoeren. 

Dit heeft tot gevolg dat er veel tijd overheen gaat voordat alle onderdelen van vastgoedsturing zijn vastgelegd. Tegen de tijd dat het klaar is, is de omgeving alweer veranderd.

In dit geval kan je beter met 20% van de inspanning, 80% van het resultaat behalen. Dan kun je datgene wat je hebt opgeschreven in de praktijk brengen voordat het niet meer actueel is.

Download hier ons e-boek ‘Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties’

Doorbreek de impasse

Al met al zou ik je willen aansporen om als corporatie de impasse met betrekken tot je vastgoedsturing te doorbreken, en wél aan de slag te gaan met vastgoedsturing.

Bereid je voor op een aantal jaren van hard en consistent doorwerken om het goed verankerd te krijgen in je corporatie.

Zorg ervoor dat het door iedereen binnen je corporatie als voldoende belangrijk wordt gevonden. Focus daarbij vooral op de langere termijn, daar gaat vastgoedsturing namelijk iets opleveren. Ook voor de corporatiemedewerkers die er nu wellicht ‘geen tijd’ voor hebben.

En maak je vastgoedsturing niet al te complex, want tegen de tijd dat je dan klaar bent is de situatie in de buitenwereld alweer veranderd.

Download hier ons e-boek ‘Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties’

Reacties
Categorieën