Moet je elk jaar je vastgoedsturing actualiseren?
Vastgoedsturing
Ritske Dankert
Vastgoedsturing
08/29/2017
1 min
0

Moet je elk jaar je vastgoedsturing actualiseren?

08/29/2017
1 min
0

Is het nodig om elk jaar je vastgoedsturing te actualiseren? Het is een vraag die ik regelmatig krijg. In het verleden waren corporaties gewend om het strategisch voorraadbeleid één keer in de vier jaar te actualiseren.

Ik ben er echter een groot voorstander van om elk jaar in een jaarcyclus het jaar rond te maken met vastgoedsturing. En dus ook elk jaar de gehele vastgoedsturing te actualiseren.

Is dat nu echt nodig? 

Het antwoord is natuurlijk ja.

Download het e-boek Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties.

Er zijn drie redenen om elk jaar opnieuw naar je vastgoedsturing te kijken.

Actuele onderbouwing voor je begroting

Ten eerste is het van belang dat je elk jaar een actuele onderbouwing hebt voor je meerjarenbegroting, en voor het bod dat je doet aan de gemeente in het kader van de prestatieafspraken.

Om een goed bod te kunnen doen is het noodzakelijk om elk jaar te kijken of actuele informatie leidt tot een andere vastgoedsturing.

Binnen een jaar is er namelijk vrijwel altijd sprake van nieuwe informatie. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe woonvisie of een ander relevant gemeentelijk beleidsstuk. Of zijn er nieuwe ontwikkelingen vanuit de gemeenteraad. Ook kan het zo zijn dat er nieuwe gegevens beschikbaar zijn vanuit lokaal of landelijk woningmarktonderzoek. Of er is een nieuwe bevolkingsprognose.

Allemaal aanleidingen om opnieuw naar (onderdelen van) je vastgoedsturing te kijken.

Ook de meerjarenbegroting wil je elk jaar goed kunnen onderbouwen. Het grootste deel van je begroting bestaat uit onderhoud en investeringen in je vastgoed. Die uitgaven kun je alleen onderbouwen met een actuele vastgoedsturing.

Download het e-boek Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties.

Snel inspringen op nieuwe ontwikkelingen

Een tweede reden om elk jaar te actualiseren is dat ontwikkelingen erg snel gaan. Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van bijvoorbeeld economie, politiek (lokaal en landelijk) en woningmarkt. Hierdoor komen er continu nieuwe thema’s in de belangstelling die je mee wilt nemen in je vastgoedsturing.

Een strategisch voorraadbeleid in een vierjaarscyclus was door deze razendsnelle ontwikkelingen altijd al verouderd ver voordat de vier jaar voorbij waren.

Die werkwijze kan dus echt niet langer.

Jaarlijks actualiseren kost uiteindelijk minder tijd

Door elk jaar minimaal één keer te kijken of alle onderdelen van je vastgoedsturing nog actueel zijn en daarop direct actie te ondernemen, bespaar je jezelf uiteindelijk veel tijd.

Wanneer je actualiseert bouw je voort op wat er al ligt. Dit kun je dan verder uitbreiden en verbeteren. Download het e-boek Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties om direct aan de slag te gaan.

Reacties
Categorieën