De glazen bol van vastgoedsturing
Vastgoedsturing
Ritske Dankert
Vastgoedsturing
04/10/2018
2 min
0

De glazen bol van vastgoedsturing

04/10/2018
2 min
0

Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande die mogelijk invloed hebben op de richting van je vastgoedsturing. Denk hierbij aan extramuralisering, scheefwoners of vergrijzing. Het is onhaalbaar om alle mogelijke scenario’s in je vastgoedsturing te verwerken. Hoe kun je het beste met toekomstige ontwikkelingen omgaan?

Het is belangrijk om je als corporatie te beseffen dat je geen glazen bol hebt. In de toekomst kijken blijft altijd risicovol. Je zult het namelijk nooit helemaal goed hebben. Dit betekent echter niet dat je dan maar helemaal niets moet doen.

Download hier ons e-boek ‘Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties’

De wensportefeuille als stip op de horizon

Op het moment dat je vandaag een stip op de horizon zet voor over tien tot vijftien jaar, ga je daar naartoe bewegen. Het is dan van belang om onderweg te kijken of de stip verschoven is. Zo nodig pas je de koers een beetje aan. Dit doe je ieder jaar.

Mogelijk komt er een jaar dat de stip heel erg verschuift door een politieke of economische ontwikkeling. Ook dan kun je weer bijsturen. Zo blijf je jaar na jaar op de stip afgaan. Wanneer je met oogkleppen op stug rechtdoor loopt, is de stip na tien jaar al twintig keer verschoven. Dan zul je deze dus nooit bereiken.

Het is zaak om de positie bij te houden en je richting elk jaar te updaten. In de praktijk zal het niet zo zijn dat de ‘stip op de horizon’ een jaar later 180 graden de andere kant op staat. Dat maakt dat jaarlijks updaten geen intensief en tijdrovend proces hoeft te zijn.

Download hier ons e-boek ‘Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties’

Houd je vastgoedsturing zo eenvoudig mogelijk

Wat binnen corporaties nog veel gebeurt, is dat vastgoedsturing als één groot project wordt gezien. De corporatie levert dan in één grote inspanning een allesomvattend boekwerk. Vervolgens heeft de corporatie in de opeenvolgende jaren geen tijd meer om hiernaar te kijken.

Op een gegeven moment is dit boekwerk verouderd. Dan moet de corporatie er weer mee aan de slag. Voordat er dan weer een nieuwe vastgoedsturing klaarligt, ben je dan al snel een jaar verder. Op die manier zit er zo vier tot vijf jaar tussen twee versies.

De opgave hierin is om de vastgoedsturing dermate eenvoudig te houden dat het behapbaar is. Zeker voor kleinere corporaties. Wanneer je dat doet, is het wel degelijk mogelijk om elk jaar te actualiseren.

Uiteindelijk ben je dan ook minder tijd kwijt. Wanneer je het goed doet, hoef je niet elk jaar alles opnieuw te doen. Wanneer je er drie jaar mee wacht kun je alles weggooien. Er is dan zoveel veranderd dat opnieuw beginnen lonender is dan het bestaande nog te proberen te actualiseren.

Download hier ons e-boek ‘Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties’

Actualiseer je elk jaar je begroting?

Wanneer een corporatie vraagt of het nodig is om elk jaar de vastgoedsturing te actualiseren, stel ik altijd de wedervraag: moet je de begroting elk jaar actualiseren?

Het antwoord daarop is altijd ja.

Je begroting gaat voor een groot deel over uitgaven die te maken hebben met hoe je met je vastgoed wil omgaan. Wanneer je een goede onderbouwing voor je begroting wilt hebben, moet je vastgoedsturing op orde zijn. Dat betekent dat je elk jaar in de begrotingscyclus – vóórdat je input moet leveren voor de begroting – een actuele vastgoedsturing hebt.

Zo kun je ook terugrekenen wanneer je moet beginnen met de omgevingsanalyse en met kijken wat er beleidsmatig en demografisch veranderd is. Ook bedenk je dan welke keuzes je wilt maken op zowel wensportefeuilleniveau als op complexniveau.

Vervolgens maak je een prioritering van maatregelen, zodat je uiteindelijk de input voor de begroting hebt en de bedragen die daarbij horen.

Download hier ons e-boek ‘Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties’

Reacties
Categorieën