De toekomst van vastgoedsturing
Vastgoedsturing
Ritske Dankert
Vastgoedsturing
06/21/2016
1 min
0

De toekomst van vastgoedsturing

06/21/2016
1 min
0

De manier waarop corporaties invulling geven aan hun vastgoedsturing verschuift. In dit artikel ga ik in op enkele belangrijke trends en de gevolgen daarvan voor de toekomst van vastgoedsturing.

Download het e-boek Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties.

Grotere verschillen in demografische ontwikkeling

De eerste trend is dat er steeds meer differentiatie ontstaat in de demografische ontwikkeling. In de Randstad zie je dat er meer woningen bij moeten komen. De beschikbaarheid van de sociale huurwoningvoorraad is dan een belangrijke opgave binnen je vastgoedsturing.

In grote delen van het land is groei niet langer aan de orde. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de krimpgebieden aan de randen van het land. Daarnaast zijn er grote delen van het land waar de bevolkingsomvang stabiel is. Dit betekent dat je als corporatie minder aan nieuwbouw hoeft te doen.

Corporaties moeten terug naar de kerntaak

Daar komt bij dat je als corporatie door de Woningwet minder mag. Daardoor mag je als corporatie minder verschillende soorten woningen en maatschappelijk vastgoed bouwen. En ook mag je niet meer buiten je kernregio uitbreiden.

Download het e-boek Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties.

De bestaande woningen worden belangrijker

In de afgelopen jaren zijn er een aantal belangrijke thema’s opgekomen die vooral over de bestaande woningen gaan. Hierbij kun je denken aan betaalbaarheid en verduurzaming.

Vastgoedsturing zal dus, vooral buiten de groeigebieden, steeds meer over de bestaande woningen gaan. Uiteraard blijft ook vernieuwing van je woningvoorraad nodig. Hiervoor zou je nog aan nieuwbouw moeten doen, maar in veel mindere mate dan bijvoorbeeld voor de economische crisis.

Vastgoedsturing verbinden met facetbeleid

De verbinding tussen de vastgoedsturing en facetbeleid was altijd al belangrijk. Door de focus op de bestaande woningvoorraad wordt dit in de komende periode nog belangrijker.

Wanneer je bijvoorbeeld wilt werken aan betaalbaarheid, heb je niet alleen te maken met vastgoedsturing. Een goed beleid over betaalbaarheid vereist een optimale afstemming tussen vastgoedsturing en (onder meer) energiebeleid, huurbeleid en incassobeleid.

Een andere ontwikkeling is dat het verkoopbeleid steeds belangrijker wordt. De inkomsten vanuit de verkoop zijn steeds harder nodig om de bestaande woningen te kunnen vernieuwen. Als corporatie wordt je door de wetgever gestimuleerd (lees: gedwongen) om meer te verkopen. Door heffingen, belastingen, maar ook door het verkopen an sich makkelijker te maken.

Dus:

Wil je je vastgoedsturing toekomstgericht maken? Focus dan op de bestaande woningvoorraad én op een (nog betere) verbinding met facetbeleid.

Download het e-boek Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties.
Reacties
Categorieën