Wat is het belang van je marktaandeel bij vastgoedsturing?
Portefeuillesturing
Ritske Dankert
Portefeuillesturing
09/26/2017
1 min
0

Wat is het belang van je marktaandeel bij vastgoedsturing?

09/26/2017
1 min
0

De ontwikkeling van je marktaandeel is afhankelijk van wat collega-corporaties doen. Maar ook van de regelgeving vanuit Den Haag, de inkomensontwikkeling in je werkgebied en je eigen beleid.

Download het e-boek Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties.

Kijk naar demografische en inkomensontwikkelingen

In de eerste instantie kijk je hiervoor naar demografische ontwikkelingen. De omvang van je woningvoorraad moet inspelen op groei en krimp van het aantal huishoudens.

Vervolgens is het nodig om naar inkomens te kijken. Het is goed mogelijk dat er over tien jaar een gelijk aantal huishoudens in je werkgebied is, maar met minder of juist meer te besteden. Het inkomen van mensen heeft invloed op hun keuze om een huis te huren of te kopen. Dit betekent vervolgens iets voor de ideale omvang van de eigen portefeuille.

Het marktaandeel bepaalt de omvang van de woningvoorraad

Wanneer je het marktaandeel weet, kun je de gewenste omvang van je woningvoorraad bepalen. Als nulscenario kun je stellen dat je marktaandeel hetzelfde moet blijven. Dit houdt in dat wanneer het aantal huishoudens in je werkgebied groeit, jouw woningvoorraad ook moet groeien.

In de praktijk blijft je marktaandeel natuurlijk niet altijd hetzelfde.

Je kunt bijvoorbeeld constateren dat de demografische groei voornamelijk bestaat uit huishoudens die een woning gaan kopen. In dat geval is het niet nodig om het woningbezit uit te breiden. Deze keuzes moet je kunnen onderbouwen.

Wanneer je met meerdere corporaties in hetzelfde werkgebied actief bent, kan het zo zijn dat er een corporatie is die niet de financiële middelen heeft om woningen te bouwen. Dat moet je meewegen, want dat betekent dat een andere corporatie óf een andere marktpartij deze taak op zich moet nemen.

Ook een aantal andere trends heeft invloed op je marktaandeel. Bijvoorbeeld het huisvesten van specifieke doelgroepen en de aanpak van scheefwonen.

Wanneer je bovenstaande zaken in beeld hebt, kom je uiteindelijk op het gewenste marktaandeel voor de toekomst. Dit marktaandeel kun je afzetten tegenover de verwachte huishoudensgroei. Dan weet je hoeveel woningen je in de toekomst nodig hebt.

Download het e-boek Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties.

Reacties
Categorieën