Van strategisch voorraadbeleid naar asset management: waarom?
Strategisch Voorraadbeleid
Ritske Dankert
Strategisch Voorraadbeleid
09/27/2016
2 min
0

Van strategisch voorraadbeleid naar asset management: waarom?

09/27/2016
2 min
0

Strategisch voorraadbeleid, strategisch voorraadbeheer, asset management, vastgoedsturing, portfoliomanagement.

Al deze termen hebben natuurlijk hun eigen nuances, maar betekenen op hoofdlijnen ongeveer hetzelfde. Ze gaan allemaal over het bepalen van en werken aan de gewenste woningvoorraad over 10 à 15 jaar.

Waarom worden steeds nieuwe termen voor (ongeveer) hetzelfde geïntroduceerd?

Download het e-boek Strategisch Voorraadbeleid: 11 tips voor woningcorporaties.

Deze nieuwe termen staan niet alleen maar voor een verandering in de manier waarop we naar de sturing van de woningvoorraad kijken. Natuurlijk is het zo dat we met bijvoorbeeld asset management meer financieel zijn gaan kijken. Toch is er volgens mij nog een andere reden.

Moeizame verankering van sturing

Ik denk dat deze nieuwe termen vooral een symptoom zijn van het feit dat het maar mondjesmaat lukt om strategische en tactische sturing echt goed te verankeren. Dit ligt niet aan de corporaties zelf. De begrotingscyclus is door corporaties immers wel heel stevig verankerd.

Het kan dus wel.

Maar waar ligt het dan aan? Ik zie drie oorzaken.

Aansturing te ad hoc gebleven

In eerste plaats is de aansturing van de woningvoorraad te ad hoc gebleven. Het beleid voor de woningvoorraad was in het verleden te veel gericht op complexniveau en op incidentele problemen.

Sturing is te veel op papier gebleven

Daarnaast moet je uiteindelijk natuurlijk iets gaan doen, wil je ervoor zorgen dat je woningvoorraad in beweging komt. Ik noem dat ‘van papier naar steen werken’. Je zet dan de ‘papieren werkelijkheid’ om in een werkelijkheid van steen en beton.

In het verleden is hier te makkelijk over gedacht, met mislukte implementatie tot gevolg.

Vastgoedsturing als één project

Tot slot hebben corporaties in de afgelopen jaren vastgoedsturing veel te vaak nog als één groot project uitbesteedt. Het gevolg hiervan is dat je van het externe bureau dat zich over jouw vastgoedsturing heeft gebogen, een omvangrijk rapport terugkrijgt.

Dan is het gevaar levensgroot dat dat rapport onderin een la belandt. En dat is ook meer dan eens gebeurd.

Download het e-boek Strategisch Voorraadbeleid: 11 tips voor woningcorporaties.

Verankering voorraadbeleid verbeteren

Hoe moet het dan wel? De belangrijkste tip die ik je kan meegeven om strategische en tactische sturing van je woningvoorraad echt goed te verankeren, is de volgende.

Zorg ervoor dat binnen jouw corporatie alles wat je doet omtrent strategisch voorraadbeleid en vastgoedsturing, onlosmakelijk verbonden is met de dagelijkse werkprocessen. Let erop dat je hierbij alle collega’s meeneemt die te maken hebben met veranderingen in complexen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mutatieopzichters of verhuurmedewerkers.

Koplopers

Een aantal corporaties werkt hier al aan met behulp van het programma Koplopers. Zo blijven ze continu werken aan het verbeteren van de strategisch en tactische aansturing van hun woningvoorraad.

Hierbij kijken deze corporaties naar ‘buiten’, naar de woningmarkt, de financiële situatie en de beleidsmatige stand van zaken. Maar ze kijken ook naar ‘binnen’, naar de uitvoering van het beleid en de aansluiting op andere werkprocessen.

Binnen het programma Koplopers sta je als corporatie zelf aan het roer, maar hoef je niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Vanuit De Corporatiestrateeg zorgen wij dat er een wiel is, met alle spaken op de juiste plek. Als corporatie laat je het wiel de juiste richting op rollen.

Download het e-boek Strategisch Voorraadbeleid: 11 tips voor woningcorporaties.

Reacties
Categorieën