Vastgoedsturing professionaliseren: waarom?
Vastgoedsturing
Ritske Dankert
Vastgoedsturing
02/28/2017
2 min
0

Vastgoedsturing professionaliseren: waarom?

02/28/2017
2 min
0

Het professionaliseren van je vastgoedsturing, waarom zou je als corporatie daar je energie in willen steken? Er wordt al jarenlang gesproken over het professionaliseren van strategisch voorraadbeleid, vastgoedsturing, portfolio- en assetmanagement. Waarom je daar juist nu als corporatie mee aan de slag moet, bespreek ik in dit artikel.

Download het e-boek Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties.

Er zijn een aantal belangrijke redenen voor het professionaliseren van je vastgoedsturing.

De Autoriteit let scherp op goede vastgoedsturing

De eerste reden is dat de Autoriteit woningcorporaties steeds scherper naar de vastgoedsturing kijkt. Wanneer de Autoriteit signalen heeft dat de vastgoedsturing niet op orde is, zullen ze daar opmerkingen over maken. Er zijn al gevallen geweest waarin de Autoriteit heeft gevraagd om vastgoedbeleid op te stellen of te actualiseren.

WSW zet portefeuillesturing op 1

Sinds enkele jaren kijkt het WSW niet meer uitsluitend naar de financiële ratio’s, maar ook naar business risks. Daarbij staat het portefeuillebeleid bovenaan de lijst van aandachtspunten.

Waarom? In het verleden werkte het zo dat wanneer de financiële ratio’s op orde waren, het WSW tevreden was. Het probleem van deze aanpak was dat het WSW daarmee alleen statische informatie had en niet kon inschatten hoe de ratio’s zich in de (verdere) toekomst zouden ontwikkelen.

De toekomstige financiële positie van jouw corporatie wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop je met je woningvoorraad omgaat. Het vastgoed vormt immers een groot deel van je balans. Daarom let het WSW tegenwoordig ook op goed portefeuillebeleid.

Download het e-boek Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties.

Interne toezichthouders kijken scherper

Mede doordat de Autoriteit en het WSW steeds meer het belang van goede vastgoedsturing benadrukken, kijkt de raad van commissarissen hier ook scherper naar.

Is de vastgoedsturing wel echt op orde? Welke risico’s zitten er in de voorraad, die mogelijk naar boven komen op het moment dat je de vastgoedsturing in beeld hebt? Dit zijn vragen die je van je RvC mag verwachten.

Visitatiecommissies betrekken vastgoedsturing bij hun oordeel

Visitatiecommissies betrekken vastgoedsturing bij hun oordeelsvorming, onder andere bij het Presteren naar Vermogen. Zet je het vermogen wel optimaal maatschappelijk in? Een van de manieren om dit te onderbouwen is middels je vastgoedsturing.

Ook je opgaven en ambities op het gebied van (des-)investeren kun je middels je vastgoedsturing onderbouwen.

Waarom je zelf je vastgoedsturing wilt professionaliseren

De bovenstaande redenen zijn voornamelijk externe redenen waarom je als corporatie de vastgoedsturing zou moeten professionaliseren. Maar er is ook een hele belangrijke reden waarom je dit wilt.

Woningen zijn namelijk geen tandenborstels.

Je wilt over 10, 20 en 40 jaar nog steeds goede en passende woningen voor je doelgroep kunnen aanbieden. Dat betekent dat je niet 9, 19 en 39 jaar kunt wachten met het actualiseren van je woningvoorraad. Je zult vandaag al moeten voorsorteren op de wereld van over 10, 20 en 40 jaar.

En dat ‘voorsorteren’ doe je door vandaag met professionele vastgoedsturing de juiste keuzes over je woningvoorraad te maken. Zo goed en zo kwaad als dat kan in de toekomst kijken, heel goed weten wie je huidige en toekomstige bewoners zijn en op basis daarvan keuzes maken over (des-)investeringen in je woningvoorraad. Voor de primaire doelgroep van 2030, 2040 en 2060.

Download het e-boek Vastgoedsturing: 7 praktische tips voor woningcorporaties. om meteen aan de slag te gaan.

Reacties
Categorieën