Klopt de bevolkingsprognose voor jouw werkgebied?
Beleid schrijven
Ritske Dankert
Beleid schrijven
12/21/2020
1 min
0

Klopt de bevolkingsprognose voor jouw werkgebied?

12/21/2020
1 min
0

Bevolkingsprognoses zijn onmisbaar bij het opstellen van corporatiebeleid. In dit artikel lees je hoe je erachter komt of de bevolkings- en huishoudensprognoses voor jouw werkgebied realistisch zijn.

Lees ook het e-boek 17 schrijftips voor leesbaar en overtuigend beleid.

Prognoses zijn niet belangeloos

Er zijn veel verschillende prognoses, vaak met verschillende uitkomsten. Het is vaak lastig om te bepalen of een bevolkings- en huishoudensprognose een goed beeld van de toekomst geeft. Ook zijn lang niet alle prognoses voorzien van een duidelijke toelichting.

Een belangrijke oorzaak van verschillen tussen prognoses is dat overheden (of anderen) vaak belang hebben bij een bepaalde uitkomst. Een gemeente die graag wil bouwen heeft er bijvoorbeeld belang bij dat een prognose groei laat zien. Door te sleutelen aan de input kun je dat beïnvloeden.

Lees ook het e-boek 17 schrijftips voor leesbaar en overtuigend beleid.

Prognoses zijn niet altijd actueel

Een ander probleem is dat niet alle prognoses actueel zijn. Wanneer zich op sociaal of economisch gebied belangrijke ontwikkelingen voordoen zullen prognoses daarop aangepast moeten worden.

Begrijp de methodiek achter demografische prognoses

Het is dus belangrijk om als corporatie beter te begrijpen wat de methodiek achter een bepaalde prognose is.

Dan kun je beter inschatten of een prognose een goed beeld van de toekomst geeft.

Om een voorbeeld te geven: de Primos prognose is een landelijke prognose die is uitgewerkt tot op gemeenteniveau. Dat is iets heel anders dan wanneer een prognose specifiek voor 1 gemeente of regio wordt gemaakt, zonder rekening te houden met het landelijke beeld.

Lees ook het e-boek 17 schrijftips voor leesbaar en overtuigend beleid.

Achterhaal het doel van een demografische prognose

Verdiep je dus in de methodiek. En achterhaal daarnaast ook met welk doel prognoses gemaakt worden.

Het CBS maakt met name prognoses om de bevolkingsontwikkeling voor het land als geheel aan te geven. Die prognose is daardoor ook minder goed bruikbaar naarmate je afdaalt naar gemeenteniveau.

Provinciale overheden maken vaak prognoses als onderbouwing van bestuurlijke afspraken tussen gemeenten en provincie. Alleen al daarom zijn deze prognoses – nog helemaal los van de inhoud – al erg relevant.

Meer weten over de verschillende prognoses? Lees dan ook het artikel Bevolkingsprognoses: welke gebruik je voor beleid?

Vergelijk prognoses

Dan nog een praktische tip: als er een nieuwe demografische prognose verschijnt, leg die dan naast de prognoses die je al hebt van de afgelopen jaren. Kijk vervolgens naar de ontwikkelingen en in welke richting de verschillende prognoses wijzen.

Zijn er afwijkingen? Kijk dan of je met andere lokale partijen kunt ontdekken wat de achterliggende oorzaken van de afwijking zijn, en of je daar in je beleid op moet reageren.

Door prognoses te vergelijken, herken je snel de afwijkingen tussen prognoses. Ook zie je welke prognoses elkaar ondersteunen. Zo krijg je meer inzicht in het toekomstige aantal huishoudens.

Lees ook het artikel Bevolkingsprognoses: welke gebruik je voor beleid?

Reacties
Categorieën