Hoe belangrijk is jouw beleid? (voor eens en voor altijd duidelijkheid)
Beleid schrijven
Ritske Dankert
Beleid schrijven
09/20/2016
2 min
0

Hoe belangrijk is jouw beleid? (voor eens en voor altijd duidelijkheid)

09/20/2016
2 min
0

Heb je weleens discussies met collega’s of belanghebbenden over het belang van jouw beleid? Er is een manier om zulke discussies voor eens en voor altijd te beslechten. Daarna weet je wat de plaats van jouw beleid is ten opzichte van de omgeving.

Wil je tips over het schrijven van beleid altijd bij de hand hebben? Download dan het e-boek “17 schrijftips voor leesbaar en overtuigend beleid” (PDF).

Met je collega’s om tafel

Om de plaats van jouw beleid ten opzichte van de omgeving vast te leggen kun je een simpele oefening doen.

Ga daarvoor gezamenlijk met je collega’s en/of belanghebbenden aan tafel zitten en neem vervolgens een groot vel papier. Schrijf hierop het thema van jouw beleid en doorloop vervolgens de onderstaande stappen.

Aanverwante thema’s

Nadat je jouw beleidsthema op papier hebt gezet, kun je de aanverwante beleidsthema’s formuleren. Is ‘ruimtelijke ordening’ jouw beleidsveld? Dan kun je bijvoorbeeld denken aan verkeersbeleid of milieuplannen als aanverwante beleidsthema’s. Geef de relatie tussen de beleidsthema’s visueel weer op de flipover.

Integraal beleid

Kijk daarnaast ook naar de samenhang tussen integraal beleid aan de ene kant en beleid omtrent één thema aan de andere kant.

Als je bij een corporatie werkt: wat heeft jouw beleid bijvoorbeeld te maken met de doelen uit je ondernemingsplan of het laatste jaarplan van de afdeling?

Beleid van anderen

Beschrijf vervolgens ook het beleid van andere organisaties. Denk hierbij onder meer aan de organisaties die je later nodig hebt bij de uitvoering van jouw beleid. Wat is hun beleid omtrent jouw thema? En hoe raakt dat aan het beleid wat jij zelf maakt?

Wil je tips over het schrijven van beleid altijd bij de hand hebben? Download dan het e-boek “17 schrijftips voor leesbaar en overtuigend beleid” (PDF).

Welke wet- en regelgeving is van toepassing?

Een vierde stap is om te kijken naar wet- en regelgeving. Welke wetten en andere regelingen zijn van toepassing op jouw beleid? En hoe stuurt dit de mogelijkheden van jouw beleid?

De begroting

Stel tot slot vast hoe belangrijk jouw beleid is binnen de begroting van jouw organisatie.

Levert jouw beleid geld op, of kost het juist geld?

Is jouw beleid leidend bij het opstellen van de begroting, of is het juist een sluitpost? Deze vragen kun je stellen om het belang van jouw beleid voor de begroting vast te stellen.

Verbindingen maken en discussiëren

Alleen het formuleren van relevant beleid, wet- en regelgeving en de relatie met de begroting is niet genoeg. Ga samen met je collega’s aan de slag om de plaats van jouw beleid te bepalen. Dit kun je doen door pijlen te trekken tussen de verschillende aspecten rondom jouw beleid.

Over het strategisch voorraadbeleid (SVB) van een woningcorporatie maakt ik bijvoorbeeld samen met het managementteam de volgende figuur:

De pijlen zijn hierbij belangrijker dan de vakjes.

Voer de discussie vooral over de pijlen die je hebt getrokken.

Met deze oefening kun je in één middag kijken waar de belangrijkste meningsverschillen met je collega’s over het belang van jouw beleid liggen.

En misschien kun je ze zelfs ter plekke al oplossen.

Wil je tips over het schrijven van beleid altijd bij de hand hebben? Download dan het e-boek “17 schrijftips voor leesbaar en overtuigend beleid” (PDF).

Reacties
Categorieën