Koers bepalen als corporatie: hoe doe je dat?
Organisatieontwikkeling
Ritske Dankert
Organisatieontwikkeling
10/27/2020
1 min
0

Koers bepalen als corporatie: hoe doe je dat?

10/27/2020
1 min
0

Hoe bepaal je als corporatie je koers? De koersdiscussie wordt vaak expliciet gevoerd in de aanloop van het schrijven van je nieuwe ondernemingsplan.

Koersdiscussies kunnen allerlei kanten op gaan. Daardoor gaat zo’n discussie over álles, en (omdat je geen prioriteiten stelt) misschien ook wel over niets.

Gelukkig zijn er een aantal instrumenten die kunnen helpen bij een goede koersdiscussie.

Lees ook het eboek 17 schrijftips voor leesbaar en overtuigend beleid.

Positioneringsmatrix: hoe te gebruiken voor de koersdiscussie?

Een behulpzaam instrument is een positioneringsmatrix. Daarmee positioneer je de huidige en gewenste situatie van jouw corporatie op de assen maatschappelijke versus financiële drive en brede versus smalle taakopvatting.

Om je corporatie te kunnen positioneren vult elke deelnemer aan de koersdiscussie twee vragenlijsten in.

De eerste vragenlijst gaat over de huidige situatie van de corporatie. De tweede vragenlijst bevat dezelfde vragen, maar dan over de gewenste situatie in de toekomst. Met andere woorden: wat is de koersverlegging die je met het komende ondernemingsplan wilt bereiken?

De resultaten van de vragenlijsten worden gepositioneerd in een matrix. Zo zie je waar de corporatie staat op de as van financieel rendement versus maatschappelijk rendement en de as van een smalle versus een brede taakopvatting.

Leden van De Corporatiestrateeg vinden de positioneringsmatrix in de online leeromgeving. Nog geen lid? Bekijk hier de voordelen.

Koers bepalen met de positioneringsmatrix

Ben je voornamelijk maatschappelijk of juist financieel gericht bij het maken van keuzes? En beperk je je als corporatie vooral tot de kerntaak of wil je als corporatie juist op meer gebieden actief zijn? Met de positioneringsmatrix zie je in een oogopslag hoe alle betrokkenen denken over de huidige én de gewenste situatie.

De resultaten van de positioneringsmatrix zijn daarmee een interessant startpunt van de discussie: waarom hebben we wel (of juist niet) hetzelfde beeld? Waar komen de overeenkomsten en verschillen vandaan? Door deze discussie aan te gaan krijg je elkaars positie duidelijker in beeld, en verander je wellicht nog van standpunt.

Lees ook het eboek 17 schrijftips voor leesbaar en overtuigend beleid.

Vervolgens is het interessant om de huidige positionering naast de gewenste positionering te leggen. Is de huidige situatie ideaal, of wil je bewegen? En zo ja, welke kant op? En gaat iedereen dezelfde kant op?

De positioneringsmatrix roept zo veel relevante vragen op voor de discussie over de koers voor de toekomst.

Wil je de positioneringsmatrix gebruiken? Leden van de Corporatiestrateeg kunnen de positioneringsmatrix downloaden in de online leeromgeving. Nog geen lid? Bekijk hier de voordelen van het lidmaatschap.

Reacties
Categorieën