Inkomensafhankelijke huurverhoging? Een goed idee!
Betaalbaarheid & Huurbeleid
Ritske Dankert
Betaalbaarheid & Huurbeleid
03/12/2024
3 min
0

Inkomensafhankelijke huurverhoging? Een goed idee!

03/12/2024
3 min
0

Ook dit jaar kun je als corporatie een inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren. Corporaties mogen bovenop de gebruikelijke huurverhoging 50 euro extra rekenen voor de hoge middeninkomens en zelfs tot 100 euro voor de hoge inkomens. Uiteraard binnen de grenzen van de wettelijk vastgestelde maximale huur die je voor een woning mag vragen.

De inkomensafhankelijke huurverhoging is een manier om je inkomsten als corporatie te vergroten. Inkomsten die hard nodig zijn om onder meer nieuwbouw en verduurzaming te betalen.

Toch hoor ik van corporaties verschillende redenen om geen inkomensafhankelijke huurverhoging te doen. Daar zitten veel slechte argumenten bij. Ik loop ze in dit artikel langs.

Argument 1: we hebben het geld niet nodig

Ten eerste zeggen corporaties soms: ‘We hebben de inkomsten uit een extra huurverhoging eigenlijk niet nodig.’ Op korte termijn klopt dat misschien soms wel, maar op langere termijn niet.

Zeker niet als je als corporatie je steentje wilt bijdragen aan het oplossen van de grote problemen op de woningmarkt. In dat geval heb je alle inkomstenbronnen die er zijn keihard nodig.

Is het niet voor je eigen werkgebied, dan wel op andere plekken waar tekort aan financiële middelen is.

Argument 2: het is onredelijk voor de huurders

Corporaties zeggen ook wel dat het onredelijk zou zijn om huishouders meer te laten betalen voor dezelfde woning.

Maar dat argument zou je ook kunnen omdraaien: in een volledig vrije markteconomie betalen mensen een markthuur voor hun huurwoning. Waarom zou je mensen subsidie geven als ze dat niet nodig hebben? 

Met andere woorden: waarom zou je hoge middeninkomens en hoge inkomens korting willen geven op de wettelijk vastgestelde maximale huur? Mensen die het niet kunnen betalen, wil je graag korting geven op die markthuur. Maar waarom zou je mensen met een hoger inkomen willen subsidiëren? Dat lijkt mij een slecht idee. In ieder geval komt het niet ten goede aan de inkomensgroepen waar je als corporatie voor op aarde bent. 

Argument 3: we willen gemengde wijken

Een ander argument dat ik tegenkom, is het behoud van gemengde wijken: verschillende inkomensgroepen die bij elkaar in de buurt wonen. Maar allereerst pakken mensen niet meteen hun spullen als ze een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen. Ze kunnen die verhoging prima betalen en misschien wonen ze er wel heel prettig.

Ten tweede bestaan er betere middelen voor het realiseren van gemengde wijken, zeker als je dat duurzaam wilt doen. Zorg voor een gedifferentieerd woning- en voorzieningenaanbod. Zo blijven mensen van verschillende inkomensgroepen graag in de wijk wonen en kunnen ze dat doen in een woning die bij hun budget past.

Argument 4: het bevordert de doorstroom niet

Dan zijn er nog corporaties die het omdraaien. Zij zeggen: ‘We wilden inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen om de doorstroming te bevorderen. Maar die doorstroming vond nauwelijks plaats, want mensen gingen niet verhuizen. Dus dan doen we het maar helemaal niet meer.’

Ook dat is volgens mij geen goed argument. Ook al blijkt de inkomensafhankelijke huurverhoging geen prikkel voor mensen om te verhuizen naar een particuliere huurwoning of de koopsector, dan zijn er nog wel andere effecten.

In de eerste plaats maak je de huur meer passend bij het inkomen. En daarnaast genereer je er extra inkomsten mee. Daarmee kun je elders weer nieuwbouw voor je primaire doelgroep realiseren. Dus indirect realiseer je zo wel degelijk meer sociale huurwoningen voor de mensen die dit nodig hebben. 

Argument 5: het is administratief gedoe

Tot slot is er een kleine groep van corporaties die het doorvoeren van een inkomensafhankelijke huurverhoging te veel administratief gedoe vindt. Misschien is dat nog wel het slechtste argument.

Je vraagt je af wat deze corporaties nog meer aan “klein bier” laten liggen. Als je al die kleine bedragen bij elkaar optelt, dan is het ongetwijfeld een fors bedrag.

En bovendien: je zult elke euro aan inkomsten hard nodig hebben om de grote problemen op de woningmarkt op te lossen.

Onderbouw je keuze

Heb je die inkomensafhankelijke huurverhoging nog niet doorgevoerd? En was je misschien ook niet van plan om dat dit jaar te doen? Dan raad ik je aan om dat nog eens te heroverwegen. 

Wat je ook kiest, zorg in ieder geval voor een degelijke onderbouwing. Zorg dat je goed kunt uitleggen waarom je een bepaalde keuze hebt gemaakt. Ik heb hier alvast wat argumenten voor je verzameld en ik wens je veel succes met je besluitvorming.Reacties
Categorieën