Vier lessen voor bezielde corporaties
Organisatieontwikkeling
Ritske Dankert
Organisatieontwikkeling
05/24/2016
2 min
0

Corporaties: start met waarom

05/24/2016
2 min
0

Vorige week las ik het boek De bezielde corporatie van Lieneke van Dijk en Harry Vlaar. In dit boek staan veel interessante lessen om met meer bezieling aan het corporatiewerk te werken. Een aanrader om te lezen. Alleen al vanwege de 12 interviews met mensen die allemaal vanuit verschillende rollen bij corporaties hun ervaring delen.

Deze voorbeelden laten ook zien dat je echt outside the box kunt denken en daarmee dingen voor je huurders mogelijk kan maken die zonder bezieling niet zouden lukken.

Een mooi voorbeeld hiervan is Henry de Miranda, die stelt: “Nee zeggen moet gebaseerd zijn op het doen van je uiterste best om ‘ja’ te zeggen.”

In dit artikel wil ik graag vier lessen met je delen die je uit het boek kunt halen.

Waarom je je werk doet

De eerste les is om altijd te beginnen bij de vraag waarom je je werk doet. Dit kun je op corporatieniveau vertalen naar een missie en visie. Maar ook voor jou als corporatiemedewerker kun je bedenken waarom je jouw werk doet.

Is dat puur vanwege de inkomsten die dat oplevert, of zit daar misschien (ook) wat anders achter? Vaak is dat laatste het geval en die persoonlijke missie staat dan steeds centraal in jouw dagelijkse werk.

Simon Sinek heeft hier een inspirerende TED talk over gegeven: ‘It starts with why’, waarin hij aangeeft dat het ‘waarom’ de kern van een organisatie moet zijn.

Professionals ruimte geven

Een tweede les is dat je professionals die binnen corporaties werken veel ruimte moet geven om af te wijken van de vaste procedures en gebaande paden op het moment dat zij dit nodig achten.

In de praktijk zul je zien dat de procedures en systemen binnen de corporatie vaak prima geschikt zijn om een groot deel van je huurders te bedienen. Maar in een klein aantal van de gevallen zul je een situatie tegenkomen waar de regels en procedures niet op geënt zijn.

Professionals binnen een corporatie die veel spreken met huurders weten vaak wanneer iets binnen de regels niet optimaal wordt opgelost. Op zo’n moment kun je die professionals de ruimte geven om van de regels af te wijken.

Contact maken

Een derde les is: maak contact met de huurders. Dit geldt voor alle lagen van de organisatie. Niet alleen de medewerkers achter de balie of de mensen die in de wijk werken hebben baat bij contact met huurders.

Het is ook belangrijk dat ook beleidsmakers, managers en de directeur-bestuurder contact hebben met de huurders. Zo weet je waar je het voor doet en zie je met eigen ogen waar de wensen en behoeften van je doelgroep liggen. Daarop kun je vervolgens je gedrag als corporatie aanpassen. 

Contact met huurders

Duidelijk zijn in wat wel en niet kan

Tot slot: communiceer duidelijk met je huurders. Vertel duidelijk zegt wat wel en niet geaccepteerd wordt, wat wel en niet kan en wat een corporatie wel en niet doet. Wijs bewoners ook op hun eigen verantwoordelijkheid als dat nodig is.

Zo zullen bewoners ook meer initiatief (moeten) nemen. Als corporatie hoef je dan niet aan het spreekwoordelijke dode paard te trekken. Op deze manier kun je op een gelijkwaardige manier met je huurders samenwerken aan de kwaliteit van het wonen.

Verdraaide organisaties

Wanneer je het boek Verdraaide organisaties van Wouter Hart kent, zul je hier ook veel van herkennen in De bezielde corporatie. Ook Verdraaide organisaties is een boek dat heel interessant is wanneer je bij jouw corporatie meer bezieling wil brengen en terug wil naar de kern.


Reacties
Categorieën