Saneringscorporaties

Het WSW kan corporaties als saneringscorporatie aanwijzen wanneer een corporatie vanwege financiële problemen een steunaanvraag heeft ingediend. Het WSW verstrekt dan een saneringsbijdrage (of saneringssubsidie) aan de corporatie. De corporatie moet daarvoor wel, onder toezicht van het WSW, werken aan een verbeterplan.

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Sanering van een corporatie

Als een corporatie met haar huidige financiële middelen niet meer in staat is haar werkzaamheden uit te voeren, kan zij beroep doen op sanering. Dit verloopt via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Het doel van sanering is dat de corporatie met behulp van een saneringssubsidie binnen maximaal 10 jaar weer duurzaam voldoet aan de vereisten van het WSW. Dat houdt in dat zij weer een goede risicoscore behaalt, voldoet aan de grenswaarden van de financiële ratio’s en de grenswaarden van de omvang van de geborgde leningen.

Om een saneringssubsidie te kunnen krijgen doet de corporatie een saneringsaanvraag, die bestaat uit een saneringsplan en een verzoek tot saneringssubsidie. Deze wordt beoordeeld door het WSW.

Om de saneringssubsidie te betalen legt het WSW een heffing op aan de andere corporaties.

Wanneer mag een corporatie aanspraak doen op sanering?

In de Woningwet 2015 is vastgelegd wanneer een corporatie aanspraak mag doen op sanering. Een corporatie moet een saneringsplan indienen als de financiële middelen ontbreken om haar werkzaamheden te kunnen voortzetten en als dit betrekking heeft of gevolgen heeft voor de voortzetting van DAEB-werkzaamheden.

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Reactie plaatsen