Wat zijn geharmoniseerde bedrijfslasten?

De geharmoniseerde bedrijfslasten zijn de gemiddelde bedrijfslasten per verhuureenheid van corporaties, zo berekend dat de bedrijfslasten onderling vergelijkbaar zijn en ruisfactoren waar mogelijk zijn verwijderd uit het totaalbedrag.

In de Aedes-benchmark worden jaarlijks de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties inzichtelijk gemaakt. Eerder bleek echter dat deze cijfers onderling lastig te vergelijken waren. Dat komt omdat corporaties bijvoorbeeld dezelfde activiteiten onder andere boekhoudposten opschrijven. Ook hebben corporaties te maken met bedrijfslasten die zij niet zelf kunnen beïnvloeden en waarbij vergelijken met anderen dus geen toegevoegde waarde heeft (bijvoorbeeld lokale belastingen). Daarom heeft Aedes ervoor gekozen om deze cijfers te harmoniseren.

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Geharmoniseerde bedrijfslasten en ruisfactoren

Bij het harmoniseren van de bedrijfslasten identificeert Aedes eerst ‘ruisfactoren’. Dit zijn factoren die mogelijk voor verwarring of verschillen in interpretatie hebben gezorgd bij het in kaart brengen van de bedrijfslasten. Daarna worden al deze ruisfactoren ingedeeld onder dezelfde post.

Een voorbeeld van zo’n ruisfactor zijn de onderhoudskosten. Veel corporaties boeken de personeelslasten bij onderhoud bijvoorbeeld in dVi onder personeelslasten. Om de onderhoudskosten corporatie-breed goed te kunnen vergelijken, vallen deze personeelslasten in de Aedes-benchmark onder onderhoud.

De geharmoniseerde bedrijfslaten maken het zo mogelijk om vanuit de categorale winst-en-verliesrekening van een corporatie te komen tot vergelijkbare netto bedrijfslasten per gewogen verhuureenheid.

(Bron: Aedes)

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Reactie plaatsen