Wat is de Aedes-benchmark?

De Aedes-benchmark is een overzicht van de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties in Nederland. De cijfers worden ieder jaar door Aedes aangevuld en verdiept. De benchmark maakt het mogelijk om corporaties onderling te vergelijken.

De Aedes benchmark geeft op diverse onderdelen prestatiescores van corporaties, waarmee je als corporatie kunt bepalen waar je nu staat en waar je ontwikkelingspotentie ligt. Daarnaast biedt het een startpunt voor het gesprek met toezichthouders en andere belanghebbenden.

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Aedes-benchmark: vijf prestatievelden

De Aedes-benchmark vergelijkt corporaties op vijf prestatievelden, te weten ‘Huurdersoordeel’, ‘Bedrijfslasten’, ‘Duurzaamheid, ‘Onderhoud & verbetering’ en ‘Beschikbaarheid & betaalbaarheid’. Iedere deelnemende corporatie krijgt op ieder prestatieveld een absolute score. De indeling van scores is voor elk prestatieveld anders; voor ‘huurdersoordeel’ is het eindoordeel bijvoorbeeld een cijfer tussen de 1 en 10, terwijl het kostenniveau wordt berekend op basis van euro’s per verhuureenheid.

Na het toekennen van cijfers, worden alle corporaties ingedeeld in één van de drie klassen: A, B en C, waarbij A de best presterende corporaties zijn en C de minst presterende. De resultaten van de Aedes-benchmark worden ieder jaar in november gepubliceerd in een brancherapportage. Via Aedes kunnen deelnemende corporaties zelf diepgaandere analyses maken.

Bekijk ook de Cheatsheet Corporatiefinanciën, daarin vind je een overzicht van alle belangrijke begrippen over geld bij corporaties in gewoon Nederlands.

Reactie plaatsen