Geld uitgeven en proactief financieel sturen
Financiële sturing en maatschappelijk rendement
Ritske Dankert
Financiële sturing en maatschappelijk rendement
07/07/2020
2 min
0

Geld uitgeven en proactief financieel sturen

07/07/2020
2 min
0

Corporaties geven elke dag veel geld uit. Alleen al daarom is het belangrijk dat je weet wat iets kost. Als je werkt aan huurbeleid, verduurzaming of vastgoedsturing wil je echter niet alleen maar weten wat iets kost, maar ook waar je geld maatschappelijk het meeste oplevert.

Spiekbriefje financiële normen en begrippen voor corporaties, in gewoon Nederlands (PDF).

Als corporatie kun je proactief sturen op het uitgeven van geld in je corporatie. Mits je inzicht hebt in de financiële stromen.

Want: als je je geld uitgeeft aan doel A, dan bereik je misschien wel sneller of meer resultaat dan wanneer je je geld uitgeeft aan doel B.

Hiervoor moet je wel echt proactief financieel gaan sturen. Dat kun je bijvoorbeeld doen aan de hand van de Waterval of het Driekamermodel.

Waterval: sturen op vermogensinzet

Een manier om financieel te sturen noemen we de Waterval. Hierin brengen we het vermogensbeslag van verschillende maatschappelijke doelen in beeld. Je gaat kijken hoeveel vermogen je dan inzet voor bijvoorbeeld:

  • Betaalbare woningen
  • Beschikbaarheid woningvoorraad
  • Verduurzaming
  • Sociaal beheer

Spiekbriefje financiële normen en begrippen voor corporaties, in gewoon Nederlands (PDF).

Driekamermodel: sturen op kasstromen

Je kunt ook kijken naar het Driekamermodel. Dat model maakt de kasstromen van je corporatie vanuit maatschappelijk oogpunt inzichtelijk:

  • Wat gaat er daadwerkelijk in en uit op je rekeningen?
  • Hoeveel geld geef je per jaar uit aan onrendabele investeringen?
  • Wat kost onderhoud extra ten opzichte van de norm?
  • Hoeveel loop je mis doordat je in vergelijking met de markt veel minder huur vraagt?

Spiekbriefje financiële normen en begrippen voor corporaties, in gewoon Nederlands (PDF).

Maatschappelijke effecten en de inzet van geld

De volgende stap is om – naast het inzicht uit instrumenten zoals de waterval en het driekamermodel – ook de maatschappelijke effecten in beeld te brengen.

Je reserveert bijvoorbeeld vermogen voor de beschikbaarheid van huurwoningen en daardoor blijven 1.000 woningen 10 jaar langer beschikbaar voor de sociale huisvesting. Dan is er dus een positief effect op het maatschappelijke doel van (meer) beschikbare sociale huurwoningen. Of de betaalbaarheid van de huur voor een aantal huishoudens met een laag inkomen garandeer je doordat je de huur voor deze huishoudens laag houdt.

Op deze manier kun je de maatschappelijke effecten in beeld brengen. Als je hierbij verschillende scenario’s naast elkaar zet, kun je betere afwegingen maken. Ga je meer geld inzetten op betaalbaarheid? Of juist meer geld op verduurzaming? Of misschien wel een beetje van beide opties?

Als je deze analyses een tijdje volhoudt, dan ga je mogelijk andere besluiten nemen. Want: als je je geld aan beschikbaarheid uitgeeft, dan levert dat misschien veel meer op dan aan verduurzaming. Of juist andersom. En dan kun je vervolgens gaan afwegen wat het beste bij jouw corporatie en je werkgebied past.

Conclusie: leer van het uitgeven van geld

Zorg dat je meer te weten komt over het uitgeven van geld door jouw corporatie. Dan kun je de brug slaan tussen de financiële afdeling en de beleidsafdeling. Handig is daarbij ons spiekbriefje financiële normen en begrippen voor corporaties, in gewoon Nederlands. Je kunt deze hier downloaden als PDF.

Reacties
Categorieën