Beleidsmaker, neem de leiding in het begrotingsproces
Financiële sturing en maatschappelijk rendement
Ritske Dankert
Financiële sturing en maatschappelijk rendement
05/11/2021
2 min
0

Beleidsmaker, neem de leiding in het begrotingsproces

05/11/2021
2 min
0

Financiën: een onderwerp dat bij veel corporaties in de eerste instantie is voorbehouden aan de afdeling Financiën.

Dat is een groot probleem.

Spiekbriefje financiële normen en begrippen voor corporaties, in gewoon Nederlands (PDF).

Als beleidsmaker moet je de juist leiding nemen in het begrotingsproces, zodat je kunt sturen op waar je je financiële middelen inzet. 

Gelukkig zijn er hier en daar al corporaties waar de beleidsmakers leidend zijn in het begrotingsproces. Maar als dat bij jouw corporatie nog niet zo is, dan is het een goed idee om dat vanaf nu te gaan doen.

Financiën vervult de randvoorwaarden

De afdeling Financiën richt zich in de eerste instantie op de financiële continuïteit van de organisatie en de externe verantwoording aan toezichthouders, zoals de Autoriteit woningcorporaties en het WSW.

Dat zijn twee belangrijke zaken. 

De financiële continuïteit moet nu eenmaal geborgd worden wil je op een duurzame manier je woning kunnen blijven exploiteren. 

Ook moet de corporatie voldoen aan de normen die externe toezichthouders opleggen. Je wilt niet in voortdurende discussie zijn met de toezichthouders – dat kost alleen maar tijd en energie.

Maar hoe belangrijk ook; deze zaken moeten niet te veel op de voorgrond staan. Het zijn randvoorwaarden die te veel afleiden van waar corporaties voor bestaan: maatschappelijk resultaat boeken.

Spiekbriefje financiële normen en begrippen voor corporaties, in gewoon Nederlands (PDF).

De rol van de beleidsmaker

Als beleidsmaker maak je keuzes over welke maatschappelijke resultaten je wilt behalen. Wat wil je doen aan betaalbaarheid? Hoeveel nieuwe woningen wil je bouwen? Waar wil je renoveren of verduurzamen?

Beleidsmakers moeten een actieve rol hebben in het financieel vertalen van de beleidsvoorstellen en strategieën. Op dat moment ga je namelijk financieel sturen: op welke manier behaal je het grootste maatschappelijke resultaat waar de lokale belanghebbenden het meest tevreden mee zijn?

De keuzes over je begroting moet je vanuit je beleid en strategische overwegingen maken.

Spiekbriefje financiële normen en begrippen voor corporaties, in gewoon Nederlands (PDF).

Financieel sturen voor beleidsmakers: hoe begin je?

Wanneer je als beleidsmaker aan de slag gaat met financieel sturen op maatschappelijk resultaat, zijn een aantal zaken van belang.

Ten eerste is het belangrijk dat je als beleidsmaker diepgaande kennis hebt van financiële termen, van hoe financiën werken en hoe je kunt uitrekenen waar je het meest optimaal je geld aan uit kunt geven. 

Dat gaat verder dan een training (die ik overigens ook geef). Je moet er op dagelijkse basis mee bezig zijn en regelmatig een goed gesprek voeren met de financiële medewerkers binnen je organisatie.

Ten tweede: kijk naar hoe je beleid in de jaarcyclus past. Door externe randvoorwaarden moet je als corporatie op een vast moment de begroting inleveren. 

Dat betekent terug redenerend ook dat je op een bepaald moment je beleidsinput moet geven. Stem je jaarlijkse beleidscyclus van het actualiseren en vernieuwen van beleidsstukken dus af op de planning & control cyclus.

Zodra je begint met een nieuwe begroting moet je er klaar voor zijn om vanuit je beleid input te geven. Zo ben je er zeker van dat je de euro’s die je hebt op de meest optimale manier uitgeeft.

Ten slotte: de brug tussen beleid en financiën moet vanaf twee kanten gebouwd worden. Als beleidsmaker moet je niet alleen meer kennis krijgen van de financiën, maar is het ook belangrijk om de financiële medewerkers binnen je organisatie vanaf het begin mee te nemen in de beleidsontwikkeling. Denk samen na over waar je de financiële middelen optimaal inzet en wat de randvoorwaarden zijn waarbinnen je moet werken.

Ik wens je veel succes wanneer je hiermee bezig gaat. Het is een belangrijke én lastige opgave, want uit vele studies blijkt dat de beschikbare financiële middelen in veel gevallen niet passend zijn bij de opgave van de corporatie. Toch moet je uiteindelijk je beperkte middelen zo goed mogelijk inzetten om zoveel mogelijk maatschappelijk rendement te behalen. Wat helpt is om met ons spiekbriefje financiële normen en begrippen de belangrijkste begrippen bij de hand te hebben. Je kunt het spiekbriefje hier downloaden als PDF.

Reacties
Categorieën