Samen een portefeuilleplan maken (met collega corporaties)
Portefeuillesturing
Ritske Dankert
Portefeuillesturing
07/06/2021
3 min
0

Samen een portefeuilleplan maken (met collega corporaties)

07/06/2021
3 min
0

Steeds meer corporaties werken in hun stad of regio met elkaar aan één gezamenlijk portefeuilleplan.

Dat is een spannend proces. 

Portefeuillesturing is immers de kern van wat je doet. In je portefeuilleplan breng je de missie en visie van jouw corporatie met betrekking tot het vastgoed tot uitdrukking.

Waarom zou je dat samen met andere corporaties doen?

Alles over je portefeuillestrategie lees je in het eboek Portefeuillesturing bij Corporaties: Beleid en Praktijk.

De voordelen van een gezamenlijk portefeuilleplan

In veel gevallen is het handig om samen met andere corporaties in het werkgebied na te denken over de portefeuillesturing. Als je actief bent in hetzelfde werkgebied, dan werk je aan dezelfde volkshuisvestelijke opgave. Het is dan goed om met elkaar af te stemmen. Een manier om dat te doen is door middel van een gezamenlijk portefeuilleplan.

Daarnaast kun je met een gezamenlijk portefeuilleplan als één gezamenlijke gesprekspartner van de gemeente(n) in je regio praten over de prestatieafspraken. Ook dat is een reden om vooraf op het niveau van het portefeuilleplan met elkaar af te stemmen.

Alles over je portefeuillestrategie lees je in het eboek Portefeuillesturing bij Corporaties: Beleid en Praktijk.

Hoe werk je toe naar een gezamenlijk portefeuilleplan?

Het is niet niks om samen aan een portefeuilleplan te werken. Je moet elkaar een kijkje in de keuken geven en je gaat nadenken over elkaars beleid. Doe dit daarom altijd in stappen. Elke stap is een uitdaging op zich, maar ook direct al enorm waardevol.

Stap 1: Kijk samen naar de opgave

Tijdens de eerste stap bemoei je je nog niet met elkaars beleid, maar beoordeel je samen de opgave in het werkgebied. Hierbij kun je bijvoorbeeld ook de gemeente betrekken voor het doen van woningmarktonderzoek.

Als corporaties onderling kun je diepgaande analyses uitvoeren rondom thema’s die terugkomen in het portefeuilleplan. Zoals de kwaliteit van de voorraad, de noodzaak tot verduurzaming of de levensloopgeschiktheid van de voorraad. Je kunt ook het huurbeleid daarbij betrekken. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van inkomensdoelgroepen. En wat is er nodig op het gebied van de betaalbaarheid van de woningen?

Breng op die manier samen de opgave in beeld. Het is leuk om hierover met collega-corporaties uit te wisselen en verschillende invalshoeken te zien. Het is dan ook geen enkel probleem wanneer je in deze stap verschillende conclusies trekt uit de analyses.

Stap 2: Randvoorwaarden binnen corporaties op elkaar afstemmen

De tweede stap is om te proberen de randvoorwaarden binnen de corporaties beter op elkaar af te stemmen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat je beleidsuitspraken doet over dezelfde beleidscategorieën. Elke corporatie werkt aan betaalbaarheid, maar doet dat niet per se op dezelfde manier. Je kunt inhoudelijk hetzelfde vinden, maar niet vergelijken of optellen wat je doet. Wanneer je dat uitlijnt, kun je beter met elkaar vergelijken wat je hebt besloten. 

Een ander voorbeeld van het uitlijnen van de randvoorwaarden is – wanneer je het toch al overwoog – het gezamenlijk aanschaffen van een nieuw softwaresysteem. Zo heb je binnen de beschikbare software dezelfde mogelijkheden om bijvoorbeeld beleid vast te leggen.

Ook in de manier waarop je portefeuille- en assetmanagement hebt ingericht kun je vaak zaken beter op elkaar uitlijnen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je gesprekspartners hebt die qua functie gelijkwaardig aan elkaar zijn.

Alles over je portefeuillestrategie lees je in het eboek Portefeuillesturing bij Corporaties: Beleid en Praktijk.

Stap 3: Beleid verder op elkaar afstemmen

Wil je nog een stap verder gaan? Dan kijk je in de derde stap of je de onderlinge beleidsmatige afstemming verder kunt uitwerken.

Dan zie je bijvoorbeeld dat de ene corporatie meer goedkoop bezit heeft en dus beter de onderkant van de markt qua inkomens kan bedienen, terwijl het bezit van de andere corporatie beter geschikt is voor seniorenhuisvesting en levensloopgeschikte woningen. Zo kun je met elkaar afstemmen wie wat doet in het werkgebied.

In eerste instantie kun je dat doen op een beperkt aantal thema’s op de korte termijn. Bijvoorbeeld in het bod richting de gemeente rondom de prestatieafspraken. Uiteindelijk kun je toewerken naar één portefeuilleplan dat voor alle corporaties geldt. In dit plan wordt de voorraad als het ware op één hoop gegooid. Binnen elke corporatie wordt er in het assetmanagement verder invulling aan het portefeuilleplan gegeven.

Een gezamenlijk portefeuilleplan: is het iets voor jou?

Bepaal zelf of het maken van een gezamenlijk portefeuilleplan wenselijk en mogelijk is voor jouw corporatie. Misschien is het in een groot deel van jouw werkgebied niet relevant omdat je daar als enige corporatie actief bent. Of is er tussen corporaties van nature al zo’n groot onderscheid dat het precies duidelijk is wie wat doet.

Maar misschien is het juist wel interessant om samen de opgaven te inventariseren en de randvoorwaarden uit te lijnen. En blijkt het zelfs interessant om beleidsmatig samen naar het geheel te kijken en daar met je eigen corporatie uiteindelijk in de uitvoering zelf invulling aan te geven.

Alles over je portefeuillestrategie lees je in het eboek Portefeuillesturing bij Corporaties: Beleid en Praktijk.

Reacties
Categorieën