Portefeuillesturing
Ritske Dankert
Portefeuillesturing
06/09/2020
3 min
0

Wat zijn de effecten van de economische crisis op je portefeuillesturing?

06/09/2020
3 min
0

Als corporatie leg je in de portefeuillesturing vast welke keuzes je maakt ten aanzien van je woningportefeuille.

Veel corporaties worstelen momenteel met de vraag: welke impact gaat de komende economische crisis hebben op de portefeuillesturing? 

In dit artikel ga ik in op de impact die de economische crisis mogelijk zal hebben een aantal thema’s uit je portefeuilleplan.

Alles over je portefeuillestrategie lees je in het eboek Portefeuillesturing bij Corporaties: Beleid en Praktijk.

De beschikbaarheid van woningen

Moet het aantal beschikbare corporatiewoningen in de toekomst krimpen of groeien? De belangrijkste onderlegger hiervoor is de demografische ontwikkeling. De demografische ontwikkeling als geheel zal niet zwaar geraakt worden door de crisis. 

Indirect is overigens niet uit te sluiten dat door de huidige crisis op de langere termijn nieuwe internationale migratiestromen ontstaan. Bijvoorbeeld doordat mensen in eigen land niet meer aan werk komen.

De crisis zal waarschijnlijk wel invloed hebben op de verhuisbewegingen tussen steden en dorpen. Bouwprojecten worden bijvoorbeeld stilgelegd. Ook verhuizen mensen minder snel door een veranderde inkomenssituatie of de algehele economische onzekerheid.

Dat zal vooral ten koste gaan van gebieden die in de afgelopen jaren populair waren. Mensen zullen eerder genoegen nemen met hun huidige woning. Of met minder populaire gebieden waar je meer ruimte en woningkwaliteit voor je geld krijgt.

Alles over je portefeuillestrategie lees je in het eboek Portefeuillesturing bij Corporaties: Beleid en Praktijk.

De betaalbaarheid van het wonen

De economische crisis heeft naar verwachting de meeste impact op de betaalbaarheid van het wonen. Méér huishoudens zullen op woningcorporaties aangewezen zijn.

Mensen die nu nog in een koopwoning of particuliere huurwoning wonen, en deze niet meer kunnen betalen, gaan op zoek naar andere oplossingen. Daardoor zal er meer druk ontstaan op het sociale segment. 

Binnen het bestaande sociale segment zal bovendien een groter deel van de huurders in financiële problemen komen.

Er is een grote groep, bijvoorbeeld mensen met een uitkering, die het vóór de crisis al moeilijk had op financieel gebied. Als de overheid gaat bezuinigen kunnen zij nog sterker geraakt worden. Vooralsnog lijkt het er echter op dat de overheid heeft geleerd van de vorige crisis, en voorlopig nog niet gaan bezuinigen.

Naar verwachting zullen de goedkopere woningtypen steeds meer in de belangstelling komen.

Alles over je portefeuillestrategie lees je in het eboek Portefeuillesturing bij Corporaties: Beleid en Praktijk.

De kwaliteit van woningen

Middels je portefeuilleplan stuur je ook op de kwaliteit van woningen. De kwaliteit die je als corporatie kunt bieden hangt mede af van de vraag wat nog betaalbaar is voor je huurders. Er is in de komende jaren minder behoefte aan extra kwaliteit in de woning bovenop het basisniveau.

Naar verwachting zullen corporaties in de komende jaren dan ook terughoudend zijn om kwaliteit toe te voegen aan woningen.

De verduurzaming van de woningvoorraad

De verduurzamingsopgave blijft – zeker richting 2050 – grotendeels hetzelfde. CO2-reductie, circulair denken én doen in de bouwsector blijven van belang. Op korte termijn zal verduurzaming echter minder prioriteit hebben. En er is minder ruimte voor innovatie in de bouwsector.

Voor de corporaties – als opdrachtgever – geldt wel dat bestaande oplossingen voor verduurzaming in crisistijd goedkoper uitgevoerd kunnen worden. Corporaties kunnen hierop inspringen door zulke ingrepen op te schalen.

Daarmee sla je meerdere vliegen in 1 klap: je houdt de bouwsector aan het werk, huurders kunnen eerder profiteren van duurzame woningen en je werkt als corporatie sneller toe naar een doel wat je in 2050 hoe dan ook bereikt moet hebben.

Alles over je portefeuillestrategie lees je in het eboek Portefeuillesturing bij Corporaties: Beleid en Praktijk.

Levensloopgeschiktheid

De economische crisis heeft naar verwachting weinig invloed op de vergrijzing. De behoefte aan levensloopgeschikte woningen blijft bestaan. 

Tegelijkertijd zal er – door de lagere verhuisgeneigdheid – meer behoefte ontstaan om bestaande woningen geschikt(er) te maken. 

In tijden van economische crisis zijn er voor huurders minder mogelijkheden om naar een geschikte – maar duurdere – woning te verhuizen. En voor de corporatie wordt het lastiger om het levensloopgeschikt maken van woningen tegen huurverhoging te realiseren. Dat raakt immers de betaalbaarheid van het wonen.

Corporaties moeten dan ook (letterlijk en figuurlijk) naar laagdrempelige manieren te zoeken om de geschiktheid van bestaande woningen te verbeteren. De ervaring is daarbij dat ook los van ingewikkelde sterrensystemen al een heleboel mogelijk is.

Alles over je portefeuillestrategie lees je in het eboek Portefeuillesturing bij Corporaties: Beleid en Praktijk.

Inspelen op de effecten van de economische crisis

De huidige economische crisis heeft met name impact op de betaalbaarheid van het wonen. Daar zul je je portefeuillestrategie dan ook op moeten aanpassen.

Op de andere thema’s zul je ook effecten zien. Naast al deze effecten moet je in je portefeuilleplan natuurlijk ook rekening houden met de (veranderende) financiële mogelijkheden van jouw corporatie.

Met het lidmaatschap van De Corporatiestrateeg help ik je graag om je portefeuillestrategie blijvend actueel te houden.

Alles over je portefeuillestrategie lees je in het eboek Portefeuillesturing bij Corporaties: Beleid en Praktijk.

Reacties
Categorieën