Page content

Huurbeleid

Huurbeleid bij woningcorporaties is het beleid waarin de hoogte van de huur wordt bepaald. Ook huurharmonisatie en de jaarlijkse huurverhoging komen aan bod.

Met het huurbeleid zorgen woningcorporaties voor voldoende betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen.

Wet- en regelgeving rondom huurbeleid

De overheid stelt jaarlijks de regels vast waar het huurbeleid van corporaties aan moet voldoen. Daarnaast wordt de speelruimte van corporaties ingeperkt door onder andere de Wet Doorstroming Huurmarkt, regels rondom passend toewijzen. Het sociaal huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond van 2015 speelt ook een belangrijke rol bij het huurbeleid van woningcorporaties.

Onderdelen van het huurbeleid

Het huurbeleid gaat in op een groot aantal zaken, zoals hieronder benoemd.

Comment Section

0 reacties op “Huurbeleid

Plaats een reactie


*