Huurbeleid bij woningcorporaties is het beleid waarin de hoogte van de huur wordt bepaald. Ook huurharmonisatie en de jaarlijkse huurverhoging komen aan bod.

Met het huurbeleid zorgen woningcorporaties voor voldoende betaalbare woningen voor mensen met een lager inkomen.

Wet- en regelgeving rondom huurbeleid

De overheid stelt jaarlijks de regels vast waar het huurbeleid van corporaties aan moet voldoen. Daarnaast wordt de speelruimte van corporaties ingeperkt door onder andere de Wet Doorstroming Huurmarkt, regels rondom passend toewijzen. Het sociaal huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond van 2015 speelt ook een belangrijke rol bij het huurbeleid van woningcorporaties.

Onderdelen van het huurbeleid

Het huurbeleid gaat in op een groot aantal zaken, zoals hieronder benoemd.

Artikelen in Huurbeleid

Wat is de streefhuur?
De streefhuur is de huur die woningcorporaties aan (nieuwe) huurders vragen....
Wat is de Wet Doorstroming Huurmarkt?
De Wet Doorstroming Huurmarkt is op 1 juli 2016 in werking getreden. De wet...
Wat is de huursombenadering?
De huursombenadering is een manier voor corporaties om de huren van individuele...
Huurharmonisatie
Huurharmonisatie houdt in dat na huuropzegging de huurprijs van een woonruimte...
Wie vormen de primaire en secundaire doelgroep?
Een corporatie moet jaarlijks minimaal 85% van de vrijkomende woningen aan de...
Wat is scheefwonen?
Scheefwonen is een situatie waarbij het inkomen van een huurder niet past bij de...
Wat is passend toewijzen?
Corporaties zorgen voor betaalbare huisvesting voor lagere inkomens. Belangrijk...
Wat is de maximale huurverhoging? (in 2023)
Woningcorporaties verhogen jaarlijks de huren om stijgende bouw- en...
Wat is het sociaal huurakkoord?
Het sociaal huurakkoord is een gezamenlijk voorstel van Aedes en de Woonbond...
Wat is een kernvoorraad (van woningen)?
De term kernvoorraad wordt voornamelijk gebruikt in de prestatieafspraken tussen...
Eerste aftoppingsgrens 2023
De eerste aftoppingsgrens (ook wel: lage aftoppingsgrens) geldt voor een- en...
Tweede aftoppingsgrens 2023
De tweede aftoppingsgrens (ook bekend als: hoge aftoppingsgrens) geldt voor...
Wat is het woningwaarderingsstelsel? (WWS)
Het woningwaarderingsstelsel (WWS) wordt ook wel het puntensysteem genoemd. Een...
Wat is de maximaal redelijke huur?
De maximaal redelijke huur is het maximale bedrag dat een corporatie of andere...
Wat is het verschil tussen de netto huur en de bruto huur van een woning?
Het verschil tussen de netto huur en de bruto huur die een huurder van een...
Tweehurenbeleid: definitie en voorbeelden
Tweehurenbeleid is het beleid van woningcorporaties om voor sociale huurwoningen...
Huurprijsklassen 2023
De huurprijsklassen voor 2023 zijn door de rijksoverheid vastgesteld. De hoogte...
Kwaliteitskortingsgrens 2023
De kwaliteitskortingsgrens (in 2023 € 452,20) is het bedrag tot waar...
Liberaliseringsgrens 2023
De liberaliseringsgrens (in 2023: € 808,06) van de huur bepaalt of het om...