Wat is de streefhuur?

De streefhuur is de huur die woningcorporaties aan (nieuwe) huurders vragen. Corporaties voeren een eigen beleid om de door hen gehanteerde streefhuur te bepalen.

Streefhuur als afgeleide van de maximaal redelijke huur

De streefhuur is meestal een afgeleide van de maximaal redelijk huur van een huurwoning. Door middel van het woningwaarderingsstelsel wordt een puntenaantal toegekend aan een sociale huurwoning. Vervolgens komt er op basis van dit puntenaantal een maximaal redelijke huur tot stand. Woningcorporaties vragen echter lang niet altijd deze maximale huur aan hun huurders.

Streefhuurpercentage

Iedere corporatie stelt in haar eigen huurbeleid vaak een streefhuurpercentage vast. Dit is het percentage van de maximaal redelijke huur, dat daadwerkelijk gevraagd wordt aan de huurders van de woning.

Het landelijke gemiddelde van dit streefhuurpercentage ligt op ongeveer 70% procent van het maximum (bron: Aedes.nl). Daarbij zijn er grote verschillen tussen corporaties. In de grote steden ligt de streefhuur vaak dichter bij de maximaal redelijk huur. Op het platteland buiten de Randstad ligt de streefhuur meestal lager. Dit komt overigens gedeeltelijk doordat de woningen op het platteland vaak groter zijn en daarom een hogere maximale huurprijs hebben.

Waarom corporaties om minder huur vragen dan de maximaal redelijke huurprijs

Redenen voor woningcorporaties om minder huur te vragen dan de maximaal redelijke huurprijs kunnen zijn. Bijvoorbeeld:

  • De kwaliteit van de woningen.
  • De betaalbaarheid voor de huurders.
  • Het aantal woningen dat de corporatie conform de regels van passend toewijzen bereikbaar wil houden voor huishoudens met een huurtoeslaginkomen.
  • Het aantal woningen dat de corporatie beschikbaar wil maken voor jongeren tot 23 jaar: deze woningen moeten een huur onder de kwaliteitskortingsgrens hebben.
  • Voorkomen dat woningen van het Daeb naar het niet-Deab segment gaan.
J.H. van Rijswijk
Door

J.H. van Rijswijk

op 28 May 2021

Met 89,5% van de maximale huurprijs betaal ik inmiddels € 84,35 per maand meer dan de gelukkigen waarbij de woningcorporatie zich beperkt tot 75%, zoals bij mijn buurvrouw (in een identieke woning). En ik heb de streefhuur nog niet bereikt. Inzage in het (streef)huurbeleid weigert de corporatie. Aangezien ik veel aan deze woning heb moeten opknappen voelt dit zeer onrechtvaardig. Kan ik dit aanvechten via een civiele procedure of is er een andere weg?

de Wijs
Door

de Wijs

op 16 Feb 2021

Ik ben in overleg om mijn sociale huurwoning te ruilen met iemand anders die ook een sociale huurwoning huurt. Mijn woning valt op dit moment in categorie 2 van de 3 toewijzingsniveaus, maar vanwege mijn inkomen zou de huur van mijn woning waarschijnlijk verlaagd moeten worden naar het laagste niveau. Kan ik dan wel ruilen met iemand die ook in de laagste categorie valt? Omdat de corporatie waarschijnlijk weer terug wil naar de streefhuur.

Sylvo Gaastra
Door

Sylvo Gaastra

op 30 Apr 2020

Met de huursombenadering voor corporaties is dat inderdaad toegstaan. We moet de corporatie bij introductie van nieuw streefhuurbeleid alvorens dit te introduceren, hierover in gesprek met de huurdersorganisatie en hen om advies vragen

Jos de Haan
Door

Jos de Haan

op 28 Apr 2020

Sinds anderhalf jaar huur ik een woning waarbij nooit sprake is geweest van 'streefhuur'. Nu men dit opeens in het leven heeft geroepen blijkt de huurprijs meer dan 200 EUR onder dit bedrag te liggen, waardoor ik bijna zeker ben van maximale huurverhoging de komende 10(?) jaar. Mag men zomaar deze streefhuur introduceren, zonder dat daarvan enige sprake is geweest in het huurcontract?

Olivier
Door

Olivier

op 25 Nov 2020

Hoi Jos, ja dit mag gewoon. Het bijsturen van een huur door de jaarlijkse huurverhoging mocht overigens ook al voordat de streefhuur geïntroduceerd werd. Dat de huidige huur lager ligt wil overigens niet altijd zeggen dat je ook daadwerkelijk de maximale huurverhoging krijgt. Wanneer jij ooit verhuisd zal de woning waarschijnlijk wel voor de streefhuurprijs verhuurd worden.

Nicky
Door

Nicky

op 30 Apr 2022

Ik had al een vastgestelde streefhuur maar deze is zonder kennis geving ineens verhoogd met ongeveer 150 euro, waardoor.ze nu wel weer huurverhoging mogen toepassen. Hoe kan dat ineens? Dat mogen ze dus ook bijstellen. Het enige wat wijzigt is de aangebrachte zonnepanelen🤔

J.Rooijakkers
Door

J.Rooijakkers

op 26 Apr 2020

Mag een woningstichting naar een streefhuur toe dmv; Door voor een gelijke woning meer huurpercentage te vragen voor mensen die nog onder de streefhuur zitten dan mensen die al boven de streefhuur zitten? Ik zit nl.onder de streefhuur doordat ik al 40 jaar in mijn woning woon.

Olivier
Door

Olivier

op 25 Nov 2020

Beste J. Rooijakkers, ja een corporatie kan en mag bijsturen in de jaarlijkse huurverhoging door de relatief goedkope woningen wat meer te verhogen dan de woningen die al op de gewenste huur zitten of zelfs hierboven. Daarmee kan de corporatie sturen op een eerlijkere prijs-kwaliteit verdeling. Want waarom moet een nieuwe huurder meer betalen dan iemand die er al een lange tijd woont? Wel zit er een maximum aan de huurverhoging die afhankelijk is van uw thuis situatie. Dit kunt u teruglezen op de website van de rijksoverheid.

D. de Jong
Door

D. de Jong

op 14 Oct 2023

ik vind het onterecht dat de streefhuur meegaat met de jaarlijkse verhoging. In mijn geval een woning van 1972 komt, zoals het nu is op een bedrag van € 1123,00. Dat slaat nergens op, immers geen onkosten ( huis is totaal geïsoleerd ).

Wiebke Göetjes
Door

Wiebke Göetjes

op 13 May 2024

Waarom betaal ik nu ca. 100 euro per maand meer dan de streefhuur die vermeld wordt in de huurbrief? Mijn huur wordt nu ook gewoon verhoogd. Een nieuwe huurder zou dus 100 euro minder moeten betalen. nb. ik 12 jaar in deze sociale huurwoning.

Reactie plaatsen