Wat is de huursombenadering?

De huursombenadering is een onderdeel van de Wet Doorstroming Huurmarkt en is op 1 januari 2017 ingevoerd.


Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (PDF).

De huursom, het totaal van alle huurinkomsten van één corporatie, mag nog maar beperkt stijgen. Het gaat dan om de stijging van de totale huursom, inclusief zowel de jaarlijkse huurverhoging als de huurverhoging na verhuizing (huurharmonisatie).

In 2022 is de maximale huursomstijging 2,3% (gelijk aan de inflatie van het voorgaande jaar).

Dit betekent dat woningcorporaties op basis van woningkenmerken moeten besluiten van welke woningen ze de huur verhogen en met hoeveel. Verhoogt een corporatie de huur van sommige woningen relatief veel, dan moet ze bij andere woningen voor een lagere huurverhoging of zelfs huurverlaging kiezen. Deze aanpak wordt huursombenadering genoemd.

Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (PDF).

Het doel van de huursombenadering is een eerlijkere prijs-kwaliteitverhouding. De huurprijs moet hierdoor meer gaan samenhangen van de kwaliteit en de waarde van de woning.

Door de huursombenadering is het mogelijk dat woningen met een relatief lage huurprijs een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die qua huurprijs al dichtbij de streefhuur zitten. Ook kunnen corporaties de huren van woningen met een lagere streefhuur sneller omlaag brengen. Zij kunnen dit immers compenseren met duurdere woningen in hun bezit.

Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (PDF).
Reactie plaatsen