Wat is de huursombenadering?

De huursombenadering is een manier voor corporaties om de huren van individuele woningen met verschillende percentages te verhogen, terwijl de huren gemiddeld niet meer stijgen dan landelijk is afgesproken.

De huursom mag beperkt stijgen

De huursom, het totaal van alle huurinkomsten van één corporatie, mag nog maar beperkt stijgen. Het gaat dan om de stijging van de totale huursom, inclusief zowel de jaarlijkse huurverhoging als de huurverhoging na verhuizing (huurharmonisatie).

In 2023 is de maximale huursomstijging 2,6% (zoals afgesproken in de Nationale Prestatatieafspraken tussen onder meer Aedes en de Rijksoverheid).

Dit betekent dat woningcorporaties op basis van woningkenmerken moeten besluiten van welke woningen ze de huur verhogen en met hoeveel. Verhoogt een corporatie de huur van sommige woningen relatief veel, dan moet ze bij andere woningen voor een lagere huurverhoging of zelfs huurverlaging kiezen. Deze aanpak wordt huursombenadering genoemd.

Meer informatie over de huursombenadering kun je vinden vinden in de Cheatsheet Huurbeleid 2023. Deze kun je gratis downloaden via https://corporatiestrateeg.nl/cheatsheet-huurbeleid/.

Door de huursombenadering bereikt men sneller de streefhuur

Het doel van de huursombenadering is een eerlijkere prijs-kwaliteitverhouding. De huurprijs moet hierdoor meer gaan samenhangen van de kwaliteit en de waarde van de woning.

Door de huursombenadering is het mogelijk dat woningen met een relatief lage huurprijs een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die qua huurprijs al dichtbij de streefhuur zitten. Ook kunnen corporaties de huren van woningen met een lagere streefhuur sneller omlaag brengen. Zij kunnen dit immers compenseren met duurdere woningen in hun bezit.

Meer informatie over de huursombenadering kun je vinden vinden in de Cheatsheet Huurbeleid 2023. Deze kun je gratis downloaden via https://corporatiestrateeg.nl/cheatsheet-huurbeleid/.

Reactie plaatsen