Huurharmonisatie

Huurharmonisatie houdt in dat na huuropzegging de huurprijs van een woonruimte wordt aangepast (meestal verhoogd) voor de nieuwe huurder. Deze aanpassing staat los van de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli en de verhuurder bepaalt zelf het bedrag.

Er verandert door huurharmonisatie dus niets voor zittende huurders, alleen voor nieuwe huurders. Hierdoor kan het voorkomen dat huurders met eenzelfde woningtype een verschillende huurprijs betalen. De huurprijs na harmonisatie mag niet hoger zijn dan de maximaal toegestane huur op basis van het waarderingsstelsel.

Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (PDF).
Het toepassen van huurharmonisatie heeft een aantal doelen. Door het aanpassen van de huurprijs bij mutatie kan de corporatie ervoor zorgen dat de huurprijs en de kwaliteit van de woning beter met elkaar in evenwicht komen.

Een tweede doel kan zijn om voldoende woningaanbod in een bepaalde huurprijsklasse te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn door prestatieafspraken met de gemeente en huurdersvertegenwoordiging en door het passend toewijzen.

Tot slot is huurharmonisatie ook een middel om meer huurinkomsten te genereren zodat de corporatie deze inkomsten kan investeren in bijvoorbeeld verduurzaming en nieuwbouw.
Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (PDF).
Reactie plaatsen