Wat is de maximale huurverhoging? (in 2022)

Woningcorporaties verhogen jaarlijks de huren om stijgende bouw- en onderhoudskosten op te vangen en om investeringen in nieuwe huurwoningen te kunnen blijven doen. Het kabinet bepaalt elk jaar met welk percentage de huren van sociale huurwoningen omhoog mogen.

In 2022 is dit percentage vastgesteld op 2,3% voor sociale huurwoningen. Voor woningen met een huurprijs onder de 300 euro per maand mag de huurprijs met maximaal 25 euro worden verhoogd. Huishoudens met een midden- of hoger inkomen kunnen een hogere huurverhoging krijgen (zie hieronder) (bron: Rijksoverheid).

Voor de vrije sector geldt in 2022 een maximale huurverhoging van 3,3%. Voor de vrije sector geldt tussen 1 mei 2021 en 1 mei 2024 de wet Nijboer. Het kabinet heeft begin 2022 aangegeven na te denken over nadere regels voor het beschermen van huurders in de vrije huursector.

Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (PDF).

Voor huishoudens met een midden of hoger inkomen kunnen corporaties een inkomensafhankelijke huurverhoging van maximaal 50 euro (middeninkomens) of 100 euro (hogere inkomens) berekenen. Uiteraard moet de huur van de woning daarbij altijd binnen de maximale grenzen van het woningwaarderingsstelsel blijven.

Middeninkomens in 2022: Inkomen tussen 47.948 en 56.527 euro (1-persoonshuishoudens) of tussen 55.486 en 75.369 (meerpersoonshuishoudens).

Hoge inkomens in 2022: inkomens hoger dan 56.527 (1-persoonshuishouden) of hoger dan 75.369 (meerpersoonshuishouden).

Door de huursombenadering krijgt niet elke woning dezelfde huurverhoging. Het totaal van huurinkomsten uit zelfstandige woningen, de huursom, mag in 2022 per corporatie maximaal 2,3% stijgen. Dit is inclusief de inkomensafhankelijke huurverhogingen.

Alle belangrijke cijfers voor je huurbeleid op een rij (PDF).
Reactie plaatsen