Wat is de maximale huurverhoging? (in 2023)

Woningcorporaties verhogen jaarlijks de huren om stijgende bouw- en onderhoudskosten op te vangen en om investeringen in nieuwe huurwoningen te kunnen blijven doen. Het kabinet bepaalt elk jaar met welk percentage de huren van sociale huurwoningen omhoog mogen.

Je kunt onderstaande cijfers (en andere belangrijke cijfers over je huurbeleid) ook vinden in de Cheatsheet Huurbeleid 2023. Deze kun je gratis downloaden via https://corporatiestrateeg.nl/cheatsheet-huurbeleid/.

In 2023 is dit percentage vastgesteld op 3,1% voor sociale huurwoningen. Voor woningen met een huurprijs onder de 300 euro per maand mag de huurprijs met maximaal 25 euro worden verhoogd. Huishoudens met een midden- of hoger inkomen kunnen een hogere huurverhoging krijgen (zie hieronder) (bron: Rijksoverheid).

Voor de vrije sector geldt in 2023 een maximale huurverhoging van 4,1%.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Voor huishoudens met een midden of hoger inkomen kunnen corporaties een inkomensafhankelijke huurverhoging van maximaal 50 euro (middeninkomens) of 100 euro (hoge inkomens) berekenen. Uiteraard moet de huur van de woning daarbij altijd binnen de maximale grenzen van het woningwaarderingsstelsel blijven.

Middeninkomens in 2023: Inkomen tussen 48.836 en 57.573 euro (1-persoonshuishoudens) of tussen 56.513 en 76.764 euro (meerpersoonshuishoudens).

Hoge inkomens in 2023: inkomens hoger dan 57.573 euro (1-persoonshuishouden) of hoger dan 76.764 euro (meerpersoonshuishouden).

Je kunt bovenstaande cijfers (en andere belangrijke cijfers over je huurbeleid) ook vinden in de Cheatsheet Huurbeleid 2023. Deze kun je gratis downloaden via https://corporatiestrateeg.nl/cheatsheet-huurbeleid/.

Huursombenadering

Door de huursombenadering krijgt niet elke woning dezelfde huurverhoging. Het totaal van huurinkomsten uit zelfstandige sociale huurwoningen, de huursom, mag in 2023 per corporatie maximaal 2,6% stijgen.

Voor de huursombenadering tellen alle sociale huurwoningen mee die het gehele jaar aan dezelfde huurder worden verhuurd, en waarbij geen bijzonderheden zoals huurverlaging of renovatie zijn. Dit is ook inclusief de inkomensafhankelijke huurverhogingen (tenzij lokaal afspraken zijn gemaakt over de besteding van de extra huurinkomsten door de inkomensafhankelijke huurverhoging).

Meer cijfers en toelichting op de huursom kun je vinden in de Cheatsheet Huurbeleid 2023. Deze kun je gratis downloaden via https://corporatiestrateeg.nl/cheatsheet-huurbeleid/.

Reactie plaatsen