Wat is de Wet Doorstroming Huurmarkt?

De Wet Doorstroming Huurmarkt is op 1 juli 2016 in werking getreden. De wet maakt het mogelijk om meer maatregelen te treffen ter bevordering van de doorstroming op de huurmarkt. Daarmee kan ook scheefwonen beter worden bestreden. De Wet Doorstroming Huurmarkt wijzigt Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en een aantal andere wetten (waaronder de Leegstandswet).

De huursombenadering is een belangrijke pijler van de Wet Doorstroming Huurmarkt. Daarnaast zijn er meer mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. Corporaties mogen deze tijdelijke contracten echter slechts aan bepaalde doelgroepen aanbieden (bron: overheid.nl).

Ook kan de verhuurder dankzij de Wet Doorstroming Huurmarkt een huurovereenkomst gemakkelijker opzeggen op grond van dringend eigen gebruik wanneer de woonruimte verhuurd zal worden aan jongeren (18-28 jaar), promovendi of grote gezinnen (minimaal acht personen). De opzeggingsgrond voor dringend eigen gebruik gold al voor ouderen, gehandicapten en studenten.

In 2021 is de wet geëvalueerd, in opdracht van het ministerie van BZK. Je vind de evaluatie hier: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/27/evaluatie-wet-doorstroming-huurmarkt-2015

Reactie plaatsen