Wie vormen de primaire en secundaire doelgroep?

Een corporatie moet jaarlijks minimaal 85% van de vrijkomende woningen aan de primaire en secundaire doelgroep verhuren. Als er geen prestatieafspraken over zijn vastgelegd is dit minimale percentage 92,5%.

Primaire doelgroep van woningcorporaties

De primaire doelgroep van een woningcorporatie zijn de huishoudens met een inkomen tot aan de huurtoeslaggrens.

De huurtoeslaggrens is afhankelijk van leeftijd en gezinssamenstelling. Zo hebben twee samenwonende senioren een andere inkomensgrens dan een jong gezin bestaande uit vier personen.

In 2018 gelden de volgende huurtoeslaggrenzen (bron: belastingdienst.nl):

  • € 22.400 voor alleenstaanden
  • € 22.375 voor alleenstaanden ouder dan de AOW-leeftijd
  • € 30.400 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd
  • € 30.400 voor meerpersoonshuishoudens ouder dan de AOW-leeftijd.

Secundaire doelgroep van woningcorporaties

De secundaire doelgroep zijn de huishoudens met een inkomen tussen de huurtoeslaggrens en de EC-inkomensgrens. Dat betekent alle huishoudens met een inkomen tussen de huurtoeslaggrens en € 36.798  (prijspeil 2018).

Deze huishoudens komen in aanmerking voor een sociale huurwoning, maar hebben geen recht op huurtoeslag.

Lees ook onze artikelen over huurbeleid bij woningcorporaties.

Reactie plaatsen