Wat is passend toewijzen?

Corporaties zorgen voor betaalbare huisvesting voor lagere inkomens. Belangrijk is dus dat de huurprijs past bij het inkomen van de huurder. Daarom zijn er regels voor de toewijzing van sociale huurwoningen.

Rekening houden met de aftoppingsgrenzen

Jaarlijks moet 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag een woning toegewezen krijgen met een kale huurprijs onder de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag. Zo krijgen deze huishoudens een betaalbare basishuur en wordt de uit te betalen huurtoeslag beperkt.

De overige 5% is gereserveerd voor uitzonderingsgevallen, wanneer er bijvoorbeeld niet op tijd een woning met geschikte huurprijs beschikbaar is.

Reactie plaatsen