Wat is een kernvoorraad (van woningen)?

De term kernvoorraad wordt voornamelijk gebruikt in de prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie. De belangrijkste taak van een woningcorporatie is huishoudens met een laag inkomen van een woning te voorzien. Een corporatie moet dus voldoende geschikte woningen voor deze doelgroep bezitten. Deze woningen bij elkaar vormt de kernvoorraad.

Definitie kernvoorraad

Hoe de kernvoorraad precies wordt ingevuld, verschilt per gemeente en per corporatie. Soms is het een optelsom van de goedkope en betaalbare woningvoorraad, soms wordt uitgegaan van alle sociale huurwoningen bij elkaar. Sommige gemeenten rekenen ook koopwoningen tot een bepaalde verkoopprijs tot de kernvoorraad.

Enkele voorbeelden van verschillende definities van het begrip kernvoorraad:

De kernvoorraad bestaat uit het minimaal aantal sociale huurwoningen met een huurprijs ónder de liberalisatiegrens dat benodigd is voor het huisvesten van de doelgroep. (gemeente Den Haag)

Alle goedkope en middeldure huurwoningen. (Metropoolregio Eindhoven)

Alle huurwoningen met een huurprijs tot de maximale huurgrens volgens de wet Huursubsidie en alle koopwoningen met een verkoopwaarde tot de maximale aankoopprijsgrens volgens de wet Bevordering Eigen Woningbezit. (gemeente Lelystad)

Het aantal woningen (zelfstandig en onzelfstandig) met een actuele subsidiabele huurprijs beneden de liberalisatiegrens of maximale huurgrens (€ 710,68 prijspeil 2015). Tot de kernvoorraad behoren ook woningen die vanwege de inkomensafhankelijke huurverhoging een huur kennen boven de liberalisatiegrens, mits deze woningen bij mutatie weer een sociale huur hebben. (gemeente Veenendaal)

Reactie plaatsen