Tweehurenbeleid: definitie en voorbeelden

Tweehurenbeleid is het beleid van woningcorporaties om voor sociale huurwoningen twee huren te hanteren: een (hogere) huur voor het geval dat de woning wordt verhuurd aan een huishouden met een hoger inkomen. En een (verlaagde) huur voor mensen met een huurtoeslaginkomen.

Voor- en nadelen van het tweehurenbeleid

Enkele voordelen van het tweehurenbeleid zijn:

  • De huur past zich realtime aan de markt aan.
  • Niemand betaalt te veel of te weinig.
  • Kwaliteitsverschillen tussen woningen kunnen terugkomen in de hoogte van de huur.

Nadelen van het tweehurenbeleid:

  • Moeilijk voor corporaties om de financiële continuïteit van de organisatie in kaart te brengen.
  • Het systeem kan op de bewoners van de woningen als “oneerlijk” overkomen.

Passend toewijzen

Het tweehurenbeleid is mede een reactie op de invoering van het passend toewijzen. Deze norm bepaalt dat woningcorporaties aan minimaal 95 procent van de huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens een woning moeten toewijzen met een kale huur tot aan de aftoppingsgrens.

Voorbeelden tweehurenbeleid

Veel woningcorporaties passen het tweehurenbeleid toe om aan de passendheidstoets te voldoen. Platform 31 vond onder meer de volgende voorbeelden.

Portaal

Portaal topt de huurprijs voor de primaire doelgroep zo nodig af, op de voor dat huishouden geldende aftoppingsgrens. De huurders hebben veel keuzevrijheid, alle woningzoekende kunnen op alle woningen reageren. Portaal adverteert bewust met de streefhuur, daarbij wordt wel vermeld dat de primaire doelgroep korting krijgt op de huurprijs.

R&B Wonen

R&B Wonen past het tweehurenbeleid toe op woningen duurder dan de aftoppingsgrens. Dit doen zij omdat de corporatie niet voldoende woningen bezit om de complete primaire doelgroep (zonder huurkorting) passend van een woning te voorzien. Huurders uit de secundaire doelgroep kunnen enkel reageren op woningen boven de eerste aftoppingsgrens.

Wonen Limburg

Ook Wonen Limburg koos voor een tweehurenbeleid. Alle huurders kunnen daarbij op alle woningen reageren. Huurders uit de primaire doelgroep krijgen een lagere huur als ze reageren op een woning boven hun aftoppingsgrens.

Meer over de bovenstaande en andere voorbeelden lees je in het rapport ‘Evaluatie passend toewijzen’ van Platform 31.

C Savelkoul
Door

C Savelkoul

op 19 Jun 2024

Geldt tweehurenbeleid alleen voor nieuwe huurders?

Reactie plaatsen