Tweede aftoppingsgrens 2023

De tweede aftoppingsgrens (ook bekend als: hoge aftoppingsgrens) geldt voor drie- of meerpersoonshuishoudens. Voor 2023 is de tweede aftoppingsgrens vastgesteld op € 693,60. Over het verschil van de aftoppingsgrens en de basishuur is huurtoeslag mogelijk. Bekijk ook het overzicht van alle huurprijsgrenzen.

In de Woningwet is een passendheidsnorm opgenomen in verband met het passend toewijzen en de aftoppingsgrens. Huishoudens die recht hebben op huurtoeslag moeten volgens deze norm een woning toegewezen krijgen met een huur onder de aftoppingsgrens. Daarbij hebben de corporaties een speling van 5 procent voor eventuele uitzonderingen op die norm (bron: Aedes.nl).

Voor drie- of meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens is een huurwoningen met een huurprijs tot de tweede aftoppingsgrens passend volgens de regelgeving.

De tweede aftoppingsgrens is een van de vier huurprijsgrenzen.

Bekijk ook de andere huurprijsgrenzen, en de historische waarden van alle huurprijsgrenzen

Reactie plaatsen